Rentemiddeling door meer hypotheekverstrekkers wenselijk

Rentemiddeling is een mogelijkheid voor mensen om te profiteren van de huidige lage rente. Rentemiddeling betekent dat er een nieuw rentepercentage wordt vastgesteld, dat is gebaseerd op een gemiddelde van de rente van de lopende hypotheek en de marktrente. Rentemiddeling is alleen mogelijk als je bij dezelfde hypotheekverstrekker blijft. De VVD is van mening dat meer hypotheekverstrekkers rentemiddeling moeten gaan aanbieden om klanten ook het voordeel van de huidige lage rente te kunnen krijgen.

 Vragen aan de ministers van Financiën en Wonen en Rijksdienst:

Wat is het totaalbeeld van hypotheekverstrekkers die al rentemiddeling aanbieden (zoals ING, Obvion, Achmea en SNS), die hebben aangekondigd binnenkort (2016) rentemiddeling te gaan aanbieden (zoals Rabobank, ABN AMRO en Florius) en die helemaal geen plannen voor het aanbieden van rentemiddeling hebben?

Kloppen de cijfers van De Hypotheker uit een steekproef van 300.000 hypotheken, dat 1 op de 5 huiseigenaren zouden kunnen profiteren van rentemiddeling? Zo nee, wat zijn dan de gegevens? Welke groepen huiseigenaren kunnen profiteren van rentemiddeling?

Eerder was er onduidelijkheid over de fiscale aspecten van rentemiddeling, in hoeverre zijn deze inmiddels opgelost? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke knelpunten zijn er nog? Is de boeterente ook (nog) aftrekbaar als je hem over langere tijd uitsmeert?

Wat zijn in meer algemene zin de knelpunten voor hypotheekverstrekker om rentemiddeling aan te (kunnen) bieden? En hoe kunnen die opgelost worden?

In hoeverre en hoe vergemakkelijkt of bemoeilijkt de recent geïmplementeerde hypothekenrichtlijn de invoering van rentemiddeling?

Zijn de ministers bereid om in hun contacten met hypotheekverstrekkers nogmaals te benadrukken dat het wenselijk is dat zij rentemiddeling (gaan) aanbieden? En de Tweede Kamer over de uitkomsten van dit overleg te informeren?

Banken gaan er vanuit dat je je huidige rente afkoopt (=boete) en dan een nieuwe rente met nieuwe looptijd afsluit. De boete smeer je vervolgens uit over de nieuwe looptijd. Maar wat gebeurt er als je je huis verkoopt? Blijft die boete dan staan?

Een alternatief is dat je je huidige looptijd uitdient (=geen boete) en nú alvast een rentetarief afspreekt voor de periode daarna. Stel: iemand zit tot 2025 vast aan een relatief hoge rente, maar zou graag nu alvast voor de periode 2025 – 2040 de rente fixeren op een lager tarief. Vervolgens kun je dan eventueel ook nog wat variëren met de aflossing (annuïtair i.p.v. lineair, of net andersom). Is zo’n termijncontract (technisch) mogelijk?  Komt dat in het pakket van mogelijkheden?