Aanwijzing Bildtdijken als beschermd dorpsgezicht heroverwegen

De VVD verzoekt de regering met een motie om de aanwijzing van de Bildtdijken tot beschermd dorpsgezicht te heroverwegen. De aanwijzing heeft tot zorgen geleid bij met name veel agrariërs in het gebied, omdat zij bang zijn dat hun bedrijf beknot gaat worden. En dat terwijl de agrarische sector juist een belangrijke economische sector is in Het Bildt, die zorgt voor veel werkgelegenheid. Eerder heeft de VVD in de Tweede Kamer hierover ook al schriftelijke vragen gesteld, waarna de gemeente en provincie nogmaals rond de tafel zijn gegaan op verzoek van de minister. Maar de zorgen van het bedrijfsleven zijn nog steeds niet weg genomen.

Omrop Fryslân Radio >>

De goede intentie van het behoud van cultuurhistorische waarden moet niet uitmonden in het aanwijzen van te grote gebieden, waar de vrijheid van eigen keuze en de economische waarden onder druk komen te staan. De VVD vindt het logisch dat het standpunt van de gemeenteraad in Het Bildt zeer zwaar weegt, en die was tegen de aanwijzing. In de nieuwe Omgevingswet, waar de bescherming van stad- en dorpsgezichten onderdeel van wordt, is juist participatie en overleg een belangrijk uitgangspunt.