Schriftelijke vragen over Italiaanse banken

De Tweede Kamerleden Mark Harbers en Aukje de Vries hebben schriftelijke vragen gesteld over het noodfonds voor Italiaanse banken. Italië wil met spoed een noodfonds optuigen voor zijn banken. De Italiaanse financiële sector vormt door aanhoudende zorgen over de stabiliteit niet alleen een bedreiging voor de Italiaanse economie, maar ook voor die van de eurozone. De Kamerleden willen onder meer weten hoe dit zich verhoudt tot de Europese staatssteunregels en tot de afgesrpoken bail-in regels.

  Schriftelijke vragen:

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Italian finance sector agrees $5.7 bln fund to help weaker banks’ van Reuters en ‘Noodfonds voor Italiaanse banken in de maak’ van het FD?*

  2. Wat is het precieze doel, hoe zijn de middelen in het fonds opgebouwd? Kunt u ingaan op de rol van de Italiaanse overheid en publieke instellingen zoals Cassa Depositi e Prestiti? Hoeveel financiële middelen brengen zij in in het fonds en hoeveel zeggenschap hebben zij op het handelen van het fonds?

  3. Hoe verhoudt dit fonds zich tot de Europese staatssteunregels?

  4. Is bekend wie de aandeelhouders en verschaffers van obligaties zijn in en aan Italiaanse banken? Klopt de stelling dat obligaties en aandelen in (lokale) Italiaanse banken voor een groter deel in eigendom zijn van kleine beleggers dan in andere Europese lidstaten, en dat de Italiaanse overheid daarom liever geen bail-in toegepast ziet?

  5. Hoe verhoudt dit fonds zich tot de bail-in regels uit de Bank Resolution and Recovery Directive (BRRD)? Bent u het met de VVD eens dat dit fonds expliciet bedoeld lijkt te zijn om de bail-in regels te ontwijken?

  6. Kunt u reageren op de stelling dat een dergelijk fonds juist een stap weg is van het doorbreken van de link tussen landen en banken doordat de verwevenheid tussen de Italiaanse banken groter wordt?

 

Bron: http://uk.reuters.com/article/italy-banks-fund-idUKL5N17E4S7. D.D. 11/04/2016

Bron: http://fd.nl/ondernemen/1146970/noodfonds-voor-italiaanse-banken-in-de-maak. D.D. 10/04/2016