Concurrentiepositie Nederlandse havens bewaken

Per 1 januari 2017 komt de Vpb-vrijstelling voor de Nederlandse havens te vervallen, vanwege druk vanuit de Europese Commissie. De Tweede Kamer heeft destijds uitgesproken dat deze vrijstelling pas zou komen te vervallen als er een Europees gelijk speelveld is. Er is echter nog steeds een ongelijk speelveld voor de havens in Europa en dat is nadelig voor de Nederlandse havens en banen. De VVD zet zich in voor dat gelijke speelveld. VVD Tweede Kamerlid Betty de Boer heeft zich daar ook altijd voor ingezet. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft daarom een motie ingediend om de concurrentiepositie van de Nederlandse havens te bewaken.

Motie >>