VVD zal implementatie nieuwe wet ZZP’ers kritisch volgen

Op 1 mei a.s. wordt de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingevoerd. Deze wet is bedoeld voor de ZZP’ers, de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt daardoor. Op dit moment is er veel onzekerheid en onduidelijkheid bij ZZP’ers. De VVD vindt ZZP’ers belangrijk voor de arbeidsmarkt en daarom zal de VVD de nieuwe wet kritisch volgen. VVD Tweede Kamerleden Erik Ziengs en Aukje de Vries hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën over een aantal signalen in de media (bijna 9 op de 10 zelfstandigen verwachten dat het moeilijker wordt om nieuwe opdrachten binnen te halen) en tijdens het VVD Ondernemersevent.

Vragen van de leden Ziengs en Aukje de Vries (beiden VVD) over het bericht  “Zzp’er verwacht schade door nieuwe wetgeving” aan de staatssecretaris van Financiën en minister van Economische Zaken.

1)

Is de staatssecretaris op de hoogte van het bericht  “Zzp’er verwacht schade door nieuwe wetgeving” d.d. 13 april 2016 in het Financieele Dagblad?

2)

Wat is de reactie van de staatssecretaris over de cijfers van TNS-Nipo over de zorgen van zzp’ers en opdrachtgevers over de nieuwe Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)?

3)

Hoe gaat de staatssecretaris meer duidelijkheid geven over deze materie, aangezien er blijkbaar nog steeds veel onduidelijk is over hoe de fiscus precies gaat toetsen? Gaat de staatssecretaris ook nog zelf in gesprek met sectoren en organisaties waar onzekerheid is? Wanneer begint de Belastingdienst met het opleggen van eventuele boetes en hoe wordt daarbij rekening gehouden met de onduidelijkheid?

4)

Welke signalen van zzp’ers hebben de bewindspersonen met betrekking  de Wet DBA binnen gekregen? Kan een (geaggregeerd) overzicht gegeven worden van de vragen en klachten die tot nu toe over de nieuwe Wet DBA binnen zijn komen? In hoeverre waren die vragen en klachten te verwachten, o.a. vanwege eerdere ontvangen input vanuit het veld? Staan die vragen plus de antwoorden op de site van de Belastingdienst zodat andere zzp’ers met dezelfde vragen hier ook wat aan hebben?

5)

Heeft de staatssecretaris beeld op hoe de belangenorganisaties van opdrachtgevers hen voorlichten. Zo ja, op wat voor wijze vindt dit plaats, en op welke wijze faciliteert de Belastingdienst hier in?

6)

In hoeverre is er een verschuiving waar te nemen van de inzet van zzp’ers naar bijvoorbeeld payrolling?

7)

Hoe monitort de staatssecretaris de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe Wet DBA en speelt hij in op zaken die beter kunnen?

8)

Hoe wordt voorkomen dat er in de uitvoering door de Belastingdienst van de Wet DBA toch weer extra en nieuwe administratieve rompslomp ontstaat, een signaal dat veel zzp’ers ook afgeven?

http://fd.nl/economie-politiek/1147223/zzp-er-verwacht-schade-door-nieuwe-wetgeving