Innovatiebox: goed voor innovatie én banen!

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "De VVD wil innovatie stimuleren. Dat is goed voor de concurrentiekracht van Nederland en voor banen! In de innovatiebox wordt dit gekoppeld aan een beter vestigingsklimaat. De VVD wil daarom de innovatiebox in stand houden! Voor innovatie, voor een goed vestigingsklimaat, maar vooral voor meer banen! De VVD heeft daarnaast een voorstel om de innovatiebox toegankelijker te maken voor het MKB. De innovatiebox zou uitgebreid kunnen worden met contract-onderzoek. Het MKB verricht veel contractonderzoek, maar dat kwalificeert niet voor de innovatiebox, terwijl het wel gaat om innovatieve activiteiten."

Het Financieele Dagblad >>

In 2015 is Nederland gestegen van 8e naar 5e plaats op lijst World Economic Forum (WEF) met meest concurrerende economieën. Twee elementen die daarbij van belang waren, zijn de snelle toepassing van nieuwe technologieën (10e) en de aandacht voor innovatie (8e).

Het Rathenau Instituut (rapport R&D goes global) gaf ook Nederlandse bedrijven relatief veel van de R&D afdelingen in Nederland hebben. Maar ook een waarschuwing in dat rapport, want activiteiten verplaatsen zich steeds makkelijker van en naar Nederland.

De evaluatie van de innovatiebox zegt dat de omvang van R&D-activiteiten en innovatie van bedrijven in Nederland door de innovatiebox vergroot. De innovatiebox leidt ook tot extra inkomsten in de vennootschapsbelasting. Kan de staatssecretraris daar iets over zeggen? Het evaluatie-onderzoek zegt dat het saldo onbekend is.

De VVD wil daarom de innovatiebox op hoofdlijnen in stand houden! Voor innovatie, voor een goed vestigingsklimaat én voor banen!

Het bedrijfsleven oordeelt ook positief over innovatiebox (en WBSO). Het is belangrijk dat er rust en duidelijkheid is. De aanbeveling om meer stringente eisen aan de besteding van de belastingvermindering te stellen is wat de VVD betreft niet uitvoerbaar. Wel wil de VVD dat er gekeken wordt naar de aanbeveling om de complexiteit te verminderen. De VVD krijgt hier regelmatig klachten over. Nu hebben kleinere bedrijven vrijwel altijd een adviseur nodig. Maar dat zou ook gewoon zonder adviseur moeten kunnen.

De VVD heeft daarnaast een voorstel om de innovatiebox toegankelijker te maken voor het MKB. De innovatiebox zou uitgebreid kunnen worden met contract-onderzoek. Het MKB verricht veel contractonderzoek, maar dat kwalificeert niet voor de innovatiebox, terwijl het wel gaat om innovatieve activiteiten. Is de staatssecretaris bereid om dit te onderzoeken en mee te nemen bij het voorstel voor de innnovatiebox dat voor Prinsjesdag wordt gepresenteerd?