UBO-register moet niet openbaar vanwege privacy familiebedrijven

Criminelen en terroristen kunnen hun identiteit verbergen achter vennootschappen en andere juridische entiteiten. Daardoor wordt het opsporen van criminelen en het voorkomen van het witwassen van geld  belemmerd. In de 4e Europese anti-witwasrichtlijn is daarom afgesproken dat alle EU-lidstaten medio 2017 een centraal UBO-register (ultimate beneficial owner)moeten hebben. De richtlijn biedt zowel de mogelijkheid van een openbaar register, als de mogelijkheid van toegang voor in ieder geval 3 categorieën gebruikers. Beide zijn volgens de minister geschikt om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan. De minister kiest voor een openbaar register. De VVD kiest voor de andere optie. Want (familie-)bedrijven vrezen bij een openbaar UBO-register voor hun privacy en persoonlijke veiligheid.

Motie niet openbaar UBO-register >> 

Motie meldingsplichtinge instellingen >>

Debat >>