Opnieuw schriftelijke vragen over storingen bruggen Afsluitdijk

Vandaag was er weer een storing bij de bruggen in de Afsluitdijk, zo heeft Omrop Fryslân gemeld. Eerder stelden de VVD Tweede Kamerleden Barbara Visser en Aukje de Vries daarover al schriftelijke vragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu en zijn er maatregelen genomen. Helaas waren er de afgelopen tijd toch weer regelmatig storingen bij de bruggen in de Afsluitdijk, daarom wederom schriftelijke vragen. Vanaf 17 februari 2016 zou er  24/7 een monteur aanwezig zijn. De VVD Tweede Kamerleden willen weten of deze er ook daadwerkelijk waren en wat de stationering van de monteur betekende voor de snelheid om storingen te kunnen verhelpen. ?

 

  1. Bent u bekend met het bericht “opnieuw storing afsluitdijk: bomen bij brug gaan niet omhoog d.d. 2 juni 2016 Omrop Fryslan”?[1]

  2. Hoe vaak is de Afsluitdijk het eerste half jaar van 2016 , buiten de voorziene/geplande afsluitingen, afgesloten geweest voor het verkeer? Wat was de economische schade van deze afsluitingen? Hoe verhoudt zich het aantal afsluitingen zich in dit eerste half jaar in 2016 met dezelfde periode in het jaar 2015? Neemt het aantal afsluitingen toe en zo ja, wat vindt u hiervan?

  3. Wat zijn de oorzaken van de recente afsluitingenvan de Afsluitdijk in de afgelopen vijf weken?

  4. Wat is er uit de door Rijkswaterstaat gestarte extra inspecties van kritische onderdelen en risicoanalyses, om storingen te voorkomen, gekomen? Welke aanvullende maatregelen zijn er inmiddels genomen?

  5. Is de renovatie van de betonconstructie van bruggen en sluizen en van de beweegbare stalen bruggen en het besturings- en bedieningssysteem van die bruggen en sluizen inmiddels afgerond? Zo ja, hoe verklaart u dan de recente sluitingen voor het verkeer?

  6. En hoe staat het met de maatregelen die in gang gezet zijn om de hersteltijd van storingen te verkorten? Welke maatregelen zijn er genomen en wat is het resultaat van deze maatregelen tot op heden en zijn deze maatregelen afdoende volgens u? Hoe verhoudt zich dit met de stellingname van de gedeputeerde Kielstra in het artikel?

  7. Vanaf 17 februari 2016 zou er  24/7 een monteur aanwezig zijn, is deze er ook daadwerkelijk? Of is deze monteur gestationeerd in de gemeente Hoorn? Wat betekent dit laatste eventueel voor de snelheid van de inzet om de storingen zo snel als mogelijk te verhelpen?

  8. Klopt het dat op 21 augustus as de Afsluitdijk wordt afgesloten voor een (hard)looptocht/wedstrijd? Zo ja, welke alternatieven zijn er dan beschikbaar voor het verkeer en hoe past een dergelijk initiatief waarbij voor 10 uur de Afsluitdijk wordt afgesloten zich bij de noodzaak van openstelling van deze essentiële verkeersader tussen de provincies Noord-Holland en Friesland?[1]http://www.omropfryslan.nl/nieuws/640620-opnieuw-storing-afsluitdijk-bomen-bij-brug-gaan-niet-omhoog