Holland Casino: gokken is geen overheidstaak

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Het exploiteren van een gokbedrijf is geen overheidstaak. Daarom is de VVD voorstander van de verkoop van Holland Casino. Goed dat het Kabinet daartoe nu stappen zet. Dit moet natuurlijk zorgvuldig gebeuren." Daarom wordt een aantal zaken in wet- en regelgeving geborgd, bijvoorbeeld dat de casino’s allemaal een goed beleid moeten hebben om gokverslaving tegen te gaan en een maximum aantal vergunningen en een regionale spreiding met in iedere regio minimaal 10 aanbieders. Eén van de belangrijkste lessen uit het verleden bij privatiseringen is dat er voldoende concurrentie moet zijn dan wel ontstaan. Daarom heeft de VVD nog een aantal vragen over de concurrentie en mededinging.

De vraag is of met een partij met 10 vestigingen/vergunningen van Holland Casino en daarnaast 6 andere vergunningen (waaronder 4 huidige Holland Casino vestigingen, en al dan niet in één hand) dit het geval is.

Holland Casino is nu een monopolist en heeft 14 vergunningen/vestigingen in het land. De markt wordt straks beperkt open gesteld, er komen 2 vergunningen bij, dus 16 in totaal. Holland Casino houdt 10 vestigingen, en stoot er 4 af. De borging van de publieke belangen zoals het tegengaan van gokverslaving, fraude en criminaliteit vindt plaats via de Wet op de kansspelen, die binnenkort wordt vastgesteld, en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De VVD wil meer duidelijkheid over de conflicterende belangen binnen Holland Casino, zolang de splitsing nog niet rond is, straks zijn de 10 en 4 namelijk deels concurrenten. En de VVD wil weten op welke punten en hoe de Tweede Kamer betrokken wordt bij het vervolg, zoals de marktanalyse, selectie af te splitsen vestigingen Holland Casino, toets concurrentie, etc..