Verkoop "Munt" biedt kansen voor de toekomst

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Bij een werkbezoek enige tijd geleden kon ik duidelijk de liefde voor het vak en het vakmanschap bij Koninklijke Nederlandse Munt zien. Juist daarom is het voor de toekomst van het bedrijf goed dat ze de ruimte krijgen zonder de staat als aandeelhouder." De KNM heeft de afgelopen tijd financiële problemen gehad, o.a. door een mislukte order in Chili, daarom is versneld gekeken naar diverse toekomstvarianten. Duidelijk is dat KNM juist ruimte nodig heeft voor schaalvergroting en/of diversificatie van de activiteiten. De publieke belangen kunnen ook goed geborgd worden bij De Nederlandsche Bank (DNB). Papiergeld wordt nu ook gewoon privaat geproduceerd onder van DNB. Daarom is de VVD voor verkoop.

Een steeds groter deel van de activiteiten KNM (buitenlandse orders) ligt buiten de kern van het publiek belang (Nederlandse munten is ca. 20% van de omzet). De productiemarkt voor muntgeld heeft te maken met afnemend gebruik van contant geld en overcapaciteit.

Tijdens het algemeen overleg over de verkoop van de Koninklijke Nederlandse Munt heeft de VVD onder meer de volgende punten aangekaart.

Het muntcontract loopt tot 1 januari 2018 en dat is de belangrijkste inkomstenbron van KNM. Op basis van een eerste verkenning is gebleken dat continuering van de muntproductie onder een nieuwe eigenaar voor een bepaalde periode een essentiële randvoorwaarde is voor een geslaagde verkoop. De VVD wil dat deze periode zo beperkt mogelijk is en wil weten hoe het zit met de aanbestedingsregels. De VVD wil een zo hoog mogelijk opbrengst, en een zo laag mogelijk bedrag van de vordering van het Rijk omzetten naar eigen vermogen. De VVD wil daarnaast niet een te groot aantal voorwaarden verbinden aan de verkoop. De VVD wil verder weten hoe het straks gaat met het slaan van herdenkings- en bijzondere munten en de Koninklijke onderscheidingen.