Geldles moet goed geregeld zijn op scholen

VMBO-leerlingen hebben te weinig kennis van geldzaken, dat meldt de Nationale Onderwijsgids. De VVD vindt het belangrijk dat leerlingen op het basis- en voortgezet onderwijs goede scholing krijgen over verstandig omgaan met geld. Daarom stelden Karin Straus, Perjan Moors en Aukje de Vries de volgende vragen aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Financiën.

Lees hier de antwoorden.

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel op de website van de Nationale Onderwijsgids van 17 mei jongsleden over het gebrek aan kennis over geldzaken bij vmbo-leerlingen? Wat vindt u daarvan?

Vraag 2
Deelt u de mening dat het van groot belang is dat leerlingen op jongere leeftijd al leren omgaan met geld? Wat gebeurt op dit moment op dat gebied, in het algemeen, maar ook meer specifiek voor de vmbo-leerlingen?

Vraag 3
In hoeverre is omgaan met geld nu onderdeel van de doelstellingen van het basis- en voortgezet onderwijs?

Vraag 4
In hoeverre is het belang van het leren omgaan met geld ook verwerkt in de referentieniveaus voor rekenen?

Vraag 5
Is bij u bekend hoeveel leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs les krijgen in omgaan met geld? Wat zijn de redenen dat scholen hier meer of juist minder aandacht voor hebben?

Vraag 6
Is er in het verleden onderzoek gedaan naar de kennis van leerlingen over omgaan met geld, zo ja wat waren de conclusies hiervan?

Vraag 7
In hoeverre is het leren omgaan met geld onderdeel van het advies Onderwijs2032?

Vraag 8
Wat zou er nog extra gedaan kunnen worden om het omgaan met geld nog nadrukkelijker in het onderwijs een plaats te geven?

Vraag 9
Wat draagt het programma 'Wijzer in Geldzaken' bij aan het leren omgaan met geld (in het algemeen, maar ook meer specifiek in het vmbo)? Wat zijn de (output-) indicatoren en doelen die met 'Wijzer in Geldzaken' gehaald moeten worden? Welke worden daarvan gerealiseerd? In hoeverre is hier sprake van een uitsplitsing naar schooltypen?

Vraag 10
Deelt u de mening dat het op school leren omgaan met geld beter is dan de plannen die onder andere de gemeenten Den Haag, Arnhem, Leiden en Breda hebben om schulden van jongeren kwijt te schelden ten koste van schuldeisers en belastingbetalers? Zo ja, hoe bent u van plan meer in te zetten op preventie van schulden in plaats van gemeenten gratis geld te laten uitdelen?