Belastingdienst: makkelijker, sneller en goedkoper

Tijdens het algemeen overleg belastingdienst heeft de VVD een groot aantal onderwerpen aan de orde gesteld. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Uiteindelijk doel is dat het makkelijker, sneller en goedkoper wordt. Mensen die echt niet digitaal post kunnen ontvangen van de Belastingdienst moeten een alternatief hebben. Mensen in het buitenland moeten op meer plekken een DigiD-code kunnen aanvragen, anders moeten ze op papier aangifte blijven doen, terwijl het makkelijker kan. Ook bij de Belastingtelefoon moeten er verbeteringen komen, net als bij de digitale aangifte voor de inkomstenbelasting."

 

ALGEMEEN OVERLEG BELASTINGDIENST d.d. 1 juni 2016

BLAUWE ENVELOP

De VVD steunt de digitalisering Belastingdienst, daardoor kan het makkelijker, sneller en goedkoper worden. De ervaring met de eerste stappen bij het verdwijnen van de blauwe envelop is dat er altijd een vangnet nodig is voor groepen die minder digitaal of zelfredzaam zijn. In de toekomst moet daar meer rekening mee houden, zodat problemen worden voorkomen. Er moet een maatwerkoplossing blijven voor groepen die niet overstappen naar de digitale post: voor wie dat echt nodig is moet er de komende jaren de mogelijkheid zijn om berichten van de Belastingdienst op papier te ontvangen. Daar moet voor de langere termijn duidelijkheid over komen. Er is verder ook een goede machtigingsvoorziening burger – organisatie nodig. Deze zou medio 2017 breed beschikbaar kunnen zijn. Moet dan niet sneller, nu de staatssecretaris de uitnodiging voor de aangifte inkomstenbelasting 2016 via berichtenbox uitsluitend digitaal wil doen?

DIGID – IT – DIENSTVERLENING

Een DigiD-code moet ook in het buitenland veel makkelijker aangevraagd kunnen worden. Anders moet je alsnog op papier aangifte doen. Op een klein aantal ambassades kan je nu een DigiD-code krijgen, maar op de ambassade in Portugal kan dat nu bijvoorbeeld nog niet. De VVD wil dat dit op meer plekken kan. Kan de staatssecretaris daar naar kijken?

Als je wilt dat steeds meer digitaal gebeurt bij het proces bij de Belastingdienst dan is de voorwaarde dat er niet teveel verstoringen moeten zijn en er voldoende capaciteit moet zijn. Over de beschikbaarheid van de systemen bij de IB –aangifte (inkomstenbelasting) waren dit jaar nogal wat klachten. Daarom vindt de VVD dat moet serieus gekeken moet worden hoe de problemen van het afgelopen jaar kunnen worden voorkomen, bijvoorbeeld door het uitbreiden van de capaciteit.

De prestatie-indicator voor de bereikbaarheid van de BelastingTelefoon wordt niet gehaald (streefwaarde 80-85 tegenover realisatie 77). Wat zijn daarvan de oorzaken? Hoe wordt de streefwaarde in de toekomst wel gehaald? Wat is de reactie op het commentaar van de Nationale Ombudsman onlangs in het programma Kassa op de BelastingTelefoon en dan met name de toeslagen? Hoe gaat de BelastingTelefoon verbeterd worden qua bereikbaarheid en kwaliteit.

INVESTERINGSAGENDA – SWITCH

De Investeringsagenda (IA) van de Belastingdienst moet leiden tot een dienst die op termijn beter kan presteren, goedkoper wordt en meer in control is. De VVD vindt dat dit meetbaar en controleerbaar moet worden gemaakt voor de Tweede Kamer. De Investeringsagenda (IA) van de Belastingdienst moet leiden tot een dienst die op termijn beter kan presteren, goedkoper wordt en meer in control is. Hoe is dat meetbaar en daarmee controleerbaar gemaakt voor de Tweede Kamer? Wat zijn de indicatoren en concrete doelen daarvoor? Wat is de uitkomst van de discussie over monitoring de vorm van “definition of succes”, die inmiddels is afgerond?

De VVD wil ook meer weten over de gevolgen van de vertrekregeling bij de Belastingdienst (SWITCH). De VVD wil niet dat de kosten uit de hand lopen, en wil ook een garantie over de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening en de uitvoering van de processen bij de Belastingdienst.

Verder wil de VVD dat er meer duidelijkheid komt over het oplossen van de problemen uit het rapport van de Algemene Rekenkamer, en hoe de Tweede Kamer dit kan volgen. Rond Prinsjesdag zou er meer duidelijk moeten zoals. O.a. de stappen in het veranderproces, de planning (ook van de vernieuwing van de IT-systemen), inzicht in kosten van beheer en onderhoud IT

MOTORRIJTUIGENBELASTING (MRB)

Veel buitenlands kentekens betalen geen motorrijtuigenbelasting. Deels is dat terecht, maar er is ook een deel wat wel motorrijtuigenbelasting moet betalen. De VVD wil dat de staatssecretaris kijkt of bij het inschrijven van mensen uit het buitenland in de Basis Registratie Personen (BRP) ook direct gevraagd kan worden of er men een auto heeft en dan wijzen op het feit dat ze daarvoor ook moeten regelen dat ze motorrijtuigenbelasting moeten betalen.

HALFJAARRAPPORTAGE OP HOOFDLIJNEN

De halfjaarrapportage over de Belastingdienst omvat inmiddels 68 pagina’s, terwijl het een rapportage op hoofdlijnen zou moeten zijn. De VVD wil de staatssecretaris uitdagen om de volgende halfjaarrapportage ook echt een rapportage op hoofdlijnen te maken en dus een stuk beknopter. Met daarbij wel voldoende relevante informatie voor de Tweede Kamer.