Vragenuurtje: VVD wil kortere en simpelere hypotheekprocdure

Huizenkopers lijken in de problemen te komen omdat zij door trage geldverstrekkers hun hypotheek niet op tijd rond krijgen. Dat meldt de NOS zondag die stelt dat banken de grote stroom klanten niet aankunnen. Aukje de Vries heeft hier in het vragenuurtje mondelinge vragen over gesteld. “De huizenmarkt trekt de laatste tijd gelukkig aan. Mensen durven weer een huis te kopen. Maar dan willen mensen natuurlijk wel duidelijkheid over of ze een hypotheek kunnen krijgen. Zeker in het geval van ZZP'ers kost dit veel tijd en moeite,” zegt De Vries.

Mondeling vragenuur >>

Telegraaf >>

Het kopen van een huis iets dat Nederlanders vaak al jaren hebben uitgesteld. Gelukkig trekt die markt nu weer aan. Dat zorgt voor investeringen in de bouw, voor uitgaven voor het huis. En dat draagt weer bij aan meer banen. De onzekerheid of zij een wel of niet een hypotheek kunnen krijgen, of een onnodig lang traject daarvoor helpt dan natuurlijk niet.

Banken gaan uiteraard zelf over de inzet van personeel. Maar het zou goed zijn dat zij alles op alles zetten om tijdig aan de vraag te voldoen. Reclame maken over het verstrekken van een hypotheek in een week is niet genoeg. Banken hebben blijkbaar moeite met omschakelen, terwijl ze het aantrekken van de woningmarkt toch wel hebben kunnen zien aankomen.

De Nederlandse Vereniging van Banken zegt dat de banken de drukte bij hypotheken wel aankunnen, mits klanten tijdig aanvragen en zich goed voorbereiden. De praktijk lijkt toch echt een stuk weerbarstiger dan dat. De NVB denkt dat dat de nieuwe Europese hypothekenrichtlijn die 1 juli 2016 van start gaat, helpt.

De VVD denkt dat eerder het tegenovergestelde het geval is, omdat de banken dan een bindende offerte moeten aanbieden. En dat vraagt veel onderzoek in het voortraject.

Afgelopen maart heeft de VVD daarom al een motie ingediend om te kijken hoe het doorlooptraject van hypotheken kan worden ingekort en kan worden vereenvoudigd. De VVD kreeg toen al veel klachten van mensen over alle pakken papier die tegenwoordig voor een hypotheekaanvraag ingeleverd moet worden, en dat de doorlooptijd van de aanvraag lang is.

  • Welke mogelijkheden ziet de minister daar toe?
  • Heeft de minister al gesproken met hypotheekverstrekkers en consumentenorganisaties, zoals Vereniging Eigen Huis, zoals verzocht in de motie?
  • Hoe gaat de minister de uitvoering van deze motie aanpakken?
  • Wat is de stand van zaken van de uitvoering van deze motie? En hoe snel kunnen mensen daarvan concrete resultaten zien?

Daarnaast ziet de VVD dat de aanvraag van ZZP’ers en ondernemers hypotheekverstrekkers over het algemeen meer tijd kost. Er moet ook hier een hoop documenten worden aangeleverd. Zij worden dus sneller geconfronteerd met vertraging.

De VVD heeft ook al regelmatig aandacht gevraagd voor deze problematiek van ZZP’ers. Maar meestal wordt ook hier gesteld dat hier geen probleem zit. Terwijl het toch zuur is als je als ZZP’er het huis dat je graag wil aan je neus voorbij ziet gaan, alleen omdat je ZZP’er bent en een moeizamer traject door moet lopen.

  • Wat kan de minister doen om het voor deze specifieke groepen ook eenvoudiger en sneller een hypotheekaanvraag af te kunnen ronden in overleg met de hypotheekverstrekkers?

Tags: Hypotheken,, Vragenuurtje,