VVD FinTech Actieplan in uitvoering!

In maart 2016 presenteerde de VVD een FinTech Actieplan, dat VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries aanbood aan minister Dijsselbloem als input voor de nog te verschijnen brief van de minister van Financiën over nieuwe toetreders in de financiële sector. Doel was dat FinTech bedrijven en financiële startups de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Vandaag kondigden de toezichthouders en de minister aan dat er meer ruimte voor nieuwe, innovatieve spelers. Veel van de VVD-voorstellen zijn overgenomen. VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Mooi om te zien dat je concreet resultaat kan bereiken voor de financiële sector."

Ruimte voor nieuwe, innovatieve spelers in financiële sector >>

FD: DNB en AFM zetten deur open voor experimenten >>