Motie snel oplossing zoeken voor "accidental Americans"

Op de agenda van de Tweede Kamer staat het FATCA-verdrag Curaçao - Verenigde Staten. Eerder heeft Nederland al een vergelijkbaar verdrag afgesloten. Maar deze wetgeving in combinatie met de Amerikaanse fiscale wetgeving zorgt ervoor dat zogenaamde "accidental Americans" die ook een Amerikaans paspoort hebben, een probleem hebben. De VVD wil dat er voortvarend wordt gezocht naar een oplossing. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Goedwillende burgers, die enkel omdat ze in Amerika geboren zijn ook de Amerikaanse nationaliteit hebben, maar daar verder geen enkele band of relatie meer mee hebben, worden de dupe." CDA, VVD en D66 hebben daarom een motie ingediend.

Plenair debat Tweede Kamer >>

De VVD benadrukt al geruime tijd de ongewenste gevolgen van FATCA. Goedwillende burgers, die enkel omdat ze in Amerika geboren zijn ook de Amerikaanse nationaliteit hebben, maar daar verder geen enkele band of relatie meer mee hebben. Worden de dupe. Zij hebben zich nooit gerealiseerd dat ze jaarlijks belastingaangifte moesten doen in Amerika, en ze worden ineens geconfronteerd met de Amerikaanse fiscus, die belastingen kan opleggen voor zaken waarover de Nederlandse belastingdienst ook belasting heft.

De VVD wil altijd voorkomen dat er dubbel belasting wordt betaald. De VVD wil dat het probleem voor Nederlanders, Curaçaoënaars, etc. snel wordt opgelost. De VVD wil weten wat de staatssecretaris tot nu toe heeft gedaan, wat de actuele stand van zaken is, wanneer het Amerikaanse congres kan besluiten over een oplossing, wat de oplossing precies inhoudt en aan welke oplossing(en) verder nog wordt gedacht. De VVD wil ook weten of het aanpassen van het belastingverdrag tussen Nederland (en ook Curaçao) en de VS een oplossing kan bieden en hoe snel dit kan plaats vinden.