Debat belastingontwijking: vergeet investeringsklimaat en banen niet

De VVD vindt dat belastingontduiking, belastingfraude, witwassen, maar ook terrorismefinanciering hard moet worden aangepakt. De aanpak van misbruik van belastingontwijking moet je internationaal aanpakken. Daarbij moet je wel oog houden voor het Nederlandse investeringsklimaat, onze Nederlandse bedrijven en banen. Daarom was de VVD kritisch over de koppen die in Europa op internationale regels zijn gezet. Dat geldt met name voor de switch-overbepaling, die er gelukkig is uitgegaan. Daarmee is de Nederlandse deelnemingsvrijstelling behouden gebleven. Daarnaast heeft de VVD bij het pakket aangegeven dat er een terugsluis moet plaatsvinden van de eventuele opbrengsten naar een lager tarief voor de vennootschapsbelasting, zodat het niet een ordinaire lastenverzwaring is voor het bedrijfsleven.

Plenair debat >>

PLENAIR DEBAT BELASTINGONTWIJKING d.d. 21 juni 2016

Voorzitter, veel mensen zijn boos over het feit dat bedrijven en particulieren belasting ontduiken of ontwijken. Niemand vindt het leuk om belasting te betalen. En als je dan hoort dat anderen via “trucs” minder belasting betalen, dan heb je toch het gevoel dat jij teveel betaalt.

Voorzitter, daarom vindt de VVD dat belastingontduiking, belastingfraude, witwassen en terrorismefinanciering hard moeten worden aangepakt. En dan kom ik direct bij mijn eerste vraag. Zijn er voldoende instrumenten, ook strafrechtelijk, om dit soort praktijken aan te pakken? Wat zou daar nog meer voor nodig zijn? Afgelopen zaterdag stond in de Telegraaf dat bedrijven die Nederlandse criminelen helpen misdaadgeld wit te wassen via belastingparadijzen daar vaak mee weg komen. Het afpakken van illegaal verkregen vermogen door Justitie is natuurlijk prima. Maar het kan niet zo zijn dat degenen die willens en wetens helpen bij illegale activiteiten of dit faciliteren zonder straf daarmee weg komen. Zijn er voldoende mogelijkheden in de wet om ook die groep aan te pakken en te bestraffen? Welke mogelijkheden zijn er? Of ontbreken de mogelijkheden om dat relatief eenvoudig te kunnen doen? Waarom pakt het Openbaar Ministerie die partijen niet ook aan?

Het kan wat de VVD betreft in ieder geval niet zo zijn dat dit soort witteboordencriminelen simpel weg komen met een boete of helemaal geen straf, en een gevangenisstraf ontlopen.

MOTIE >>

Dan kom ik bij het tweede punt, taxplanning en belastingontwijking. Is taxplanning altijd slecht? Zijn alle fiscale constructies niet toegestaan? Nee. Particulieren én bedrijven mogen aan taxplanning doen. Particulieren doen dat bijvoorbeeld door te schuiven met de hypotheekrenteaftrek bij de aangifte als fiscale partners of het overstappen naar aandelen bij het naderen van de vrijstellingsgrens voor sparen. Bedrijven doen dat ook, en maken daarbij ook gebruik van de verschillen in nationale belastingsystemen.

Het kan echter niet zo zijn dat je nergens belasting betaalt of dat je alleen daar belasting betaalt waar je geen reële activiteiten hebt. Aan de aanpak van misbruik wordt ook gewerkt in OESO- en Europees verband.

Die aanpak mag niet een schot hagel zijn, waarbij je misschien één bedrijf raakt dat misbruik maakt, maar tegelijk ook vele, vele andere bedrijven met reële activiteiten en banen.

Voorzitter, de aanpak van misbruik van belastingontwijking kan alleen met internationale maatregelen. Wat de VVD betreft in OESO/G20-verband, en vertaald in harde (Europese) wetten, niet in vrijblijvende afspraken. Anders zijn wij weer het braafste jongetje van de klas en doen andere landen niks. Wat is de stand van zaken van de implementatie van de OESO-/BEPS-maatregelen in andere landen, bijvoorbeeld de VS? Graag ook een reactie van de staatssecretaris dat expert in FD aangeven dat het nieuwe akkoord over belastingregels leidt tot chaos?

De VVD wil geen eenzijdige Europese of Nederlandse maatregelen.  Nederland moet niet “gekke henkie” zijn en nadrukkelijk ook kijken naar haar eigen (fiscale) vestigingsklimaat, anders kost het banen. Anders staan linkse partijen straks weer krokodillentranen te huilen als er een bedrijf met veel banen vertrekt.

Dan het ATAD zelf dat nu voor ligt. De VVD is blij dat de switchoverbepaling uiteindelijk uit het voorstel is gehaald, maar heeft nog wel vragen over een paar maatregelen, onder meer over de antimisbruikmaatregelen. Kan de staatssecretaris verhelderen wat daar precies mee bedoeld wordt, ook aan de hand van een aantal voorbeelden?

Met betrekking tot de CFC-maatregel is het nog niet helemaal duidelijk hoe deze maatregel afwijkt van wat Nederland al heeft opgenomen in de wet- en regelgeving en hoe die indirect de deelnemingsvrijstelling kan raken. Graag een uitleg daarover!

Last but not least, voorzitter, het fiscaal investeringsklimaat. Nederlandse bedrijven moeten concurrerend zijn. Dat zorgt voor banen. Nederland moet daarom ook aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats, ook fiscaal. Daarom heeft de VVD eerder al een motie ingediend om het fiscale investeringsklimaat in Nederland aantrekkelijk te houden. VVD kijkt dan ook uit naar de uitvoering van die motie. Kan de staatssecretaris al een tipje van de sluier oplichten?

De aanpak tegen belastingontduiking en misbruik van belastingontwijking mag ook geen ordinaire belastingverzwaring voor het bedrijfsleven worden. Opbrengsten vanuit bijvoorbeeld de beperking van de rente-aftrek moeten worden teruggesluisd naar het bedrijfsleven naar een lager tarief vennootschapsbelasting (Vpb). De VVD is sowieso voorstander van een Vpb-tarief. Want dat is goed voor het Nederlandse investeringsklimaat, voor Nederlandse bedrijven en dus meer banen. Uiteindelijk gaat het ook om de concurrentiepositie van onze bedrijven.