Pensioenen: vragen over gevolgen uitspraak EU-Hof voor werkgevers

Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof stellen Helma Lodders en Aukje de Vries schriftelijke vragen over wat de gevolgen zijn voor het Nederlandse pensioenstelsel en of dit mogelijk ook financiële gevolgen heeft voor werkgevers in Nederland die werken met de staffels uit het zogenaamde staffelbesluit. Het risico is dat werkgevers met terugwerkende kracht geconfronteerd kunnen worden met het hanteren van deze besluiten. De vragen zijn gericht aan aan de staatssecretarissen Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Wiebes (Financiën).

1. Bent u bekend met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 19 april 2016 (Dansk Industri/kartsen Eigil Rasmussen)?

2. Voor beschikbare premieregelingen heeft de Belastingdienst premiestaffels opgesteld, het zogenaamde ‘Staffelbesluit’. Deze premiestaffels gaan uit van een stijgende premie naarmate de werknemer ouder wordt. Bent u bekend met het feit dat veel werkgevers en aanbieders bij het ontwerpen van een beschikbare premieregeling uitgaan van dit Staffelbesluit?

3. Kunnen werkgevers en pensioenuitvoerders ervan uitgaan dat een Staffelbesluit getoetst is aan (internationale) wetgeving? Zo nee waarom niet?

4. Uit de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 26 september 2013 (Danmark/Experian) kon al worden afgeleid dat de uitzondering op het verbod van leeftijdsonderscheid geen juiste implementatie is van de Europese richtlijn waarop deze wet (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid; artikel 8 lid 3) is gebaseerd. Met de uitspraak van 19 april 2016 lijkt dit wederom een bevestiging. Deelt u deze mening? Zo nee waarom niet?

5. Heeft u inzicht in de gevolgen voor het Nederlandse pensioenstelsel naar aanleiding van deze beide arresten?

6. Deelt u de mening dat dit arrest (grote) financiële gevolgen kan hebben voor werkgevers in Nederland die werken met de staffels uit het Staffelbesluit? Zo nee waarom niet?

7. Zijn deze uitspraken aanleiding voor de Belastingdienst om het Staffelbesluit in te trekken dan wel gelijkblijvende staffels toe te staan? Zo nee waarom niet?