Wet DBA: VVD wil duidelijkheid voor ZZP'er en opdrachtgever

Onder zzp’ers en opdrachtgevers leeft onzekerheid over de nieuwe modelovereenkomsten. De VVD ontvangt daarnaast berichten dat de Belastingdienst te weinig duidelijkheid verschaft. De VVD vindt dat het zeer belangrijk is dat zowel de zzp'er als de opdrachtgever adequaat en tijdig geïnformeerd wordt door de Belastingdienst. Daarom stelden Erik Ziengs en Aukje de Vries de volgende schriftelijke vragen aan de staatssecrataris van Financiën.

Lees hier de antwoorden.

1.
Heeft de Staatssecretaris kennisgenomen van de artikelen “Politiek neemt zzp'ers niet serieus” (BNR, 17 juni 2016) en “Zzp'er in de war door wet tegen schijnzelfstandigheid” (Trouw, 22 juni 2016)?

2.
Is de Staatssecretaris bekend met het signaal dat er onzekerheid heerst onder zzp’ers én opdrachtgevers? Er zijn geluiden dat zelfstandigen niet meer voor opdrachten in aanmerking komen vanwege onzekerheden bij opdrachtgevers over de modelovereenkomsten. Wij ontvangen berichten van ondernemers die stellen dat de Belastingdienst een starre houding aanneemt en bewust of onbewust geen duidelijkheid verschaft uit angst voor precedenten. Hoe duidt de Staatssecretaris deze berichten? Is de Staatssecretaris het met de VVD eens dat we moeten staan voor het leger van zelfstandigen die willen werken en bijdragen aan de economie?

3.
De Staatssecretaris heeft in de Eerste Kamer toegezegd dat de Belastingdienst een coöperatieve houding dient in te nemen. Is er volgens de Staatssecretaris sprake van u een coöperatieve houding bij de Belastingdienst? En is er ruimte voor verbetering? Waarom verschijnen er geen nieuwe modelovereenkomsten meer op de website van de Belastingdienst? Wanneer zal er voor elke sector een modelovereenkomst beschikbaar zijn?

4.
Is de Staatssecretaris het met ons eens dat het van cruciaal belang is dat opdrachtnemers en opdrachtgevers adequaat en tijdig geïnformeerd worden door de Belastingdienst over de nieuwe wet? Hoe waardeert de Staatssecretaris het huidige offensief om opdrachtgevers en opdrachtnemers te informeren over de wet DBA? Is de huidige inzet voldoende? Zo niet, welke aanvullende stappen kan de Belastingdienst nemen om opdrachtnemers en opdrachtgevers beter te informeren?

5.
Is de Staatsecretaris bekend met gevallen van wantrouwen tussen ondernemers en de Belastingdienst over de wet DBA? Is de Staatssecretaris op de hoogte van gevallen waarin zelfstandigen hun status en inkomen dreigen te verliezen ten gevolge van de nieuwe wet? Is de Staatssecretaris bereidt om een aanjaagteam bij de Belastingdienst in te stellen om te voorkomen dat zelfstandigen hun status en inkomen verliezen en het wantrouwen tussen betrokkenen weg te nemen?

6.
Is de Staatssecretaris nog steeds van mening dat de wet DBA in de huidige vorm gehandhaafd moet worden daar waar sommige brancheorganisaties en opdrachtgevers stellen dat banen en werk verloren gaan? Is de Staatssecretaris bekend met het feit dat sommige brancheorganisaties en opdrachtgevers de wet DBA een gedrocht noemt? Welke concrete acties kan de Staatssecretaris nemen om zorgen bij opdrachtgevers en opdrachtnemers weg te nemen? Wat kan de Staatssecretaris nog doen voor het einde van het zomerreces om rust te herstellen?

7.
Is de Staatssecretaris op de hoogte van reacties van belangenorganisaties betreffende besprekingen met brancheorganisaties en opdrachtgevers? Is de Staatssecretaris voornemers om op korte termijn met brancheorganisaties en opdrachtgevers in gesprek te gaan? Zo ja, op welke termijn?

8.
Voordat de nieuwe wet in werking trad, schreef de Staatssecretaris een brief aan VAR-houders. Het doel van de brief was om VAR-houders te informeren over de consequenties van de nieuwe wet. Wanneer kunnen opdrachtgevers een dergelijke brief verwachten? In hoeverre zal een soortgelijke brief ertoe bijdragen dat opdrachtgevers weer het vertrouwen hebben om zzp’ers in te schakelen voor opdrachten?

http://www.bnr.nl/nieuws/arbeidsmarkt/10306781/politieke-partijen-nemen-zzp-ers-niet-serieus

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4325146/2016/06/22/Zzp-er-in-de-war-door-wet-tegen-schijnzelfstandigheid.dhtml

Tags: ZZP,