Vragen over gevolg mogelijke fusie beurzen Londen en Frankfurt

Een mogelijke fusie van de beurzen uit Londen en Frankfurt lijkt op handen, zo valt te lezen in onder andere de Wall Street Journal en The Guardian. Reden voor de VVD om hierover schriftelijke vragen te stellen aan minister Dijsselbloem. Aukje de Vries vraagt wat de mogelijke gevolgen van een fusie van London Stock Exchange en Deutsche Börse voor de financiële sector in Nederland zijn en wat dit voor zowel de aantrekkingskracht van Nederland en Euronext betekent.

Lees hier de antwoorden van Minister Dijsselbloem.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over de berichten “France airs fears over London Stock Exchange merger with Deutsche Börse” (The Guardian – 20 mei 2016) en “French concerned about risks of Deutsche Börse, LSE Merger” (The Wall Street Journal – 30 mei 2016).

1.
Kent u de bovenstaande berichten? Wat vindt u van deze berichten? Wat vindt u van een mogelijke fusie tussen de London Stock Exchange en Deutsche Börse?

2.
Wat kunnen de gevolgen van de mogelijke fusie van London Stock Exchange en Deutsche Börse voor de financiële sector in Nederland en de aantrekkingskracht van Nederland? Wat kunnen de gevolgen zijn voor de financieringsmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven? Wat kunnen de gevolgen zijn voor Euronext?

3.
Wat vindt de minister van het feit dat de Franse minister van Financiën zich duidelijk heeft uitgesproken over de fusie en de gevolgen daarvan? Is de minister bereid om zich hierover ook duidelijk uit te spreken? Zo nee, waarom niet? In hoeverre is de mogelijke fusie van London Stock Exchange en Deutsche Börse een bedreiging voor de competitie en Europese economie zoals de Franse minister aangeeft?

4.
Klopt wat de president van de Franse centrale bank zegt: “it could create an operator that is too big to fail”? Zo nee, waarom niet?

5.
Euronext is a shining example of focusing on improve financing in the capital market"Euronext is a shining example of focusing on improve financing in the capital market"

In hoeverre klopt het dat de minister eerder heeft gezegd: “Euronext, for example, is a shining example of the pan European capital market. It’s crucial for financing companies and this is what the Capital Markets Union is all about”? Waarom vindt de minister Euronext een “shining example”?

6.
Wat heeft de minister tot nu toe gedaan in dit dossier? Wat zijn de mogelijke acties die de minister kan en gaat ondernemen?

7.
Wat is de verwachting als het gaat om het mogelijke besluit over de fusie van DG COM, dat de eerdere mogelijke fusie van Deutsche Börse en NYSE Euronext heeft tegen gehouden, en de planning van de besluitvorming?

Tags: Euronext,