VVD wil duidelijkheid over brugstoringen Skarster Rien (A6)

"Provincie: Rijk laat bruggen verwaarlozen", kopte de Leeuwarder Courant 5 juli. De afgelopen tijd waren er meerdere storingen haperingen bij de bruggen Skarster Rien. De A6, waar de bruggen onderdeel van uit maken, is een belangrijke toegangsweg voor Fryslân. Aanleiding voor VVD Tweede Kamerleden Barbara Visser en Aukje de Vries om schriftelijke vragen hierover te stellen aan de Minister van Infrastructuur en Milieu. Ze willen onder meer weten wat de oorzaken zijn en storingen in de toekomst kunnen owrden voorkomen. 

Leeuwarder Courant >>

Lees hier de antwoorden

Schriftelijke vragen van de leden Visser en Aukje De Vries (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake brugstoringen in Friesland

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht "Provincie: rijk laat bruggen verwaarlozen" d.d. 5 juli 2016 uit de Leeuwarder Courant?

Vraag 2
Klopt het dat er sprake is van een toename van het aantal haperingen van de bruggen Skarster Rien? Zo ja, hoe verklaart u deze toename?

Vraag 3
Wat zijn de oorzaken van de verschillende storingen? Hoe kunnen storingen in de toekomst worden voorkomen? Welke afspraken zijn er gemaakt om storingen zo snel als mogelijk op te lossen?

Vraag 4
Tot hoeveel files hebben de haperingen van de bruggen Skarster Rien in 2016 geleid? Is hier sprake van een toename?

Vraag 5
Hoe zijn het beheer, onderhoud en vervanging voor de komende jaren voorzien voor de bruggen Skarster Rien? Zijn deze opgenomen in het programma voor beheer, onderhoud en vervanging ?

Tags: Friesland,, brugstoringen,