VVD-motie: in structuurvisie ondergrond rekening houden met Waddeneilanden

De Waddeneilanden en de Waddenzee vormen samen een bijzonder uniek natuurgebied. Daar moet dus zorgvuldig mee omgegaan worden. De VVD vindt daarom dat het kabinet daarmee rekening moet houden in de zogenaamde structuurvisie ondergrond. De VVD heeft in de Tweede Kamer daarom een motie ingediend. Binnenkort wordt namelijk de structuurvisie ondergrond van het Rijk naar de Tweede Kamer gestuurd. De structuurvisie ondergrond regelt alle activiteiten die in de bodem en ondergrond plaats vinden, onder meer de gaswinning. Gelet op alle commotie in de afgelopen tijd, is het daarom belangrijk dat in de structuurvisie rekening wordt gehouden met de Waddeneilanden.

Tags: Wadden,