Kans op geld uit Deltafonds voor sluizen Kornwerderzand

De VVD wil dat gekeken wordt of binnen het Deltafonds een landelijke bijdrage geleverd kan worden aan het sluizen bij Kornwerderzand. De verruiming van de sluizen kan positieve gevolgen hebben voor de regionale economie en de maritieme sector. Niet alleen projectn op het terrein van natuur en milieu moeten geld kunnen krijgen uit het Deltafonds, maar ook economische projecten. Daarom hebben de VVD Tweede Kamerleden Barbara VIsser en Aukje de Vries een motie ingediend. De motie brengt de realisatie van het project weer een stap dichterbij. Het is een mooi regionaal project dat goed is voor de economie en voor banen.

Leeuwarder Courant >>