Motie voor meldpunt oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken, waar partijen marktmacht misbruiken en bijvoorbeeld eenzijdig contracten open breken, zijn niet goed voor de marktwerking en moeten als ze zich voordoen ook aangepakt (kunnen) worden. Naar aanleiding van een eerdere pilot hiervoor zijn geen officiële klachten ingediend. Onzeker is of mensen klachten wel durfden te melden bij de stuurgroepen. De VVD wil daarom nu nog geen onafhankelijke instantie op te richten voor klachtenafhandeling van oneerlijke handelspraktijken. De VVD is wel voor een proef van een jaar voor een onafhankelijk klachtenmeldpunt, zodat een verdere analyse kan worden gemaakt van het probleem. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries samen met andere partijen een motie ingediend.