Wet Fiscale Eenheid: ook goed voor het MKB

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Het behoud van de fiscale eenheid is goed voor het Nederlandse bedrijfsleven, ook voor ons MKB dat daar gebruik van maakt. 97% van alle gevoegde dochters behoren tot het MKB segment van de Belastingdienst! Bedrijven kunnen daardoor één belastingaangifte doen. Dat zorgt voor lagere administratieve lasten voor het bedrijfsleven. En daar is de VVD zoals bekend altijd voor. Het zorgt daarnaast ook nog eens voor lagere uitvoeringskosten bij de Belastingdienst. Én concernvorming wordt zo niet in de weg gestaan, omdat de fiscale behandeling dan opeens anders zou worden. In algemene zin is het Nederlandse regime van de fiscale eenheid daarmee ook van belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Ook dat is positief, want dat is goed voor onze economie en uiteindelijk zorgt dat voor meer werk en bedrijven.

Debat >>

WET AANPASSING FISCALE EENHEID

Voorzitter, de VVD is blij dat het Kabinet er voor kiest om de fiscale eenheid voor bedrijven te behouden. Hierdoor blijft een eenvoudige aangifte vennootschapbelasting voor bedrijven bestaan. En dat is een goede zaak!

Het behoud van de fiscale eenheid is goed voor het Nederlandse bedrijfsleven, ook voor ons MKB dat daar gebruik van maakt. 97% van alle gevoegde dochters behoren tot het MKB segment van de Belastingdienst! Bedrijven kunnen daardoor één belastingaangifte doen. Dat zorgt voor lagere administratieve lasten voor het bedrijfsleven. En daar is de VVD zoals bekend altijd voor. Het zorgt daarnaast ook nog eens voor lagere uitvoeringskosten bij de Belastingdienst. Én concernvorming wordt zo niet in de weg gestaan, omdat de fiscale behandeling dan opeens anders zou worden.

In algemene zin is het Nederlandse regime van de fiscale eenheid daarmee ook van belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Ook dat is positief, want dat is goed voor onze economie en uiteindelijk zorgt dat voor meer werk en bedrijven.

 De fiscale eenheid voor bedrijven is niet veel anders dan dat burgers als fiscale partners gezamenlijk aangifte kunnen doen voor de inkomstenbelasting.

Ik kan dan ook niet begrijpen dat er partijen zijn die erop hinten dat de fiscale eenheid maar beter zou kunnen worden afgeschaft. Dat is slecht voor onze bedrijven, slecht voor het MKB en dus slecht voor de werkgelegenheid. En gaan we dat dan ook voor onze burgers doen? Wat de VVD betreft niet!

Het Kabinet kiest een verantwoorde verruiming voor bedrijven om aan de gerechtelijke uitspraken tegemoet te komen. Want de aanpassing was noodzakelijk vanwege een drietal uitspraken van het Europese Hof van Justitie dat het Nederlandse regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting in strijd was met het Europese recht. En dat moet dan natuurlijk opgelost worden.

Voorzitter, de VVD is natuurlijk tegen het dubbel belasting betalen door bedrijven. Maar de VVD is ook zeker tegen het dubbel verlies nemen door bedrijven. Beide zijn ongewenst. Het is dan ook goed dat de Wet aanpassing fiscale eenheid maatregelen bevat ter voorkoming van dubbele verliesneming. Dit wordt terecht aangepakt. Het Kabinet verwacht dat het wetsvoorstel daarmee voldoende constructieproof is. Maar het is goed dat ze de ontwikkelingen in de praktijk nauwlettend volgt.

Het oorspronkelijke voorstel had echter ook een groot nadeel, waardoor per saldo in het geheel geen verlies in aanmerking kon worden genomen. Ook dit zou de VVD onwenselijk vinden. De VVD is dan ook blij met de 2e nota van wijziging die een aanpassing van de wetstekst regelt voor dergelijke gevallen.

Voorzitter, dan kom ik bij de 95% bezitseis (STAK-arrest). Het is raar dat deze in het eerdere beleidsbesluit niet is opgenomen, en nu in de wet opeens wel. Dat is zeker zuur voor bedrijven die wel binnen het beleidsbesluit vielen, maar nu niet meer binnen de wet. Wat is de reden voor het gewijzigde voorstel en de bezitseis van 95%? Wat zijn de gevolgen voor bedrijven dat deze bezitseis nu opeens wordt ingevoerd? Welke bedrijven worden hierdoor getroffen? De staatssecretaris schermt met een verzwaring van de uitvoeringslasten. Maar het gaat ook om zekerheid voor het bedrijfsleven. Bedrijven hebben een hekel aan een onvoorspelbare, wispelturige overheid. Over welke bedragen hebben we het dan? En is dit uitsluitend voor de Belastingdienst?

Er is een overgangsregeling in dit kader opgenomen van 2 jaar. Waarom is gekozen voor 2 jaar? In hoeverre is een overgangsregeling van 2 jaar voldoende? Wat zijn de gevolgen als de overgangsregeling wordt verlengd? Ook financieel?

Voorzitter, tot slot, deze aanpassing kost natuurlijk geld. De VVD was niet erg gelukkig met de gekozen incidentele dekking via de Awf-premie in 2016. Maar begrijpt dat het op de korte termijn niet anders mogelijk was. Wat de VVD betreft mag de aanpassing overigens niet leiden tot een hoger Vpb-tarief. Want Nederland moet een concurrerend Vpb-tarief houden, voor onze bedrijven, voor ons MKB en voor de werkgelegenheid.