Knelpunten voor banken bij maatwerk senioren oplossen

"Bank straft trouwe klant" kopt de Telegraaf vorige week. Volgens de Nederlandse Vereniging van banken maakt strengere regelgeving het lastig om als bank maatwerk te leveren aan ouderen. De VVD wil graag weten wat de knelpunten zijn en welke oplossingen er zijn voor de geschetste problematiek bij overbruggingskredieten voor mensen die geen hypotheek meer nodig hebben, zoals bij senioren soms het geval zal zijn. Aukje de Vries en Roald van der Linde stelden daarom schriftelijke vragen aan de ministers van Financiën en Wonen & Rijksdienst.

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Kent u het bericht “Bank straft trouwe klant”? 1) Wat vindt u van dit bericht?

Vraag 2
Waar zit de oorzaak van dit probleem: banken die niet een overbruggingskrediet willen of durven verstrekken, of de regelgeving voor overbruggingskredieten?

Vraag 3
Welke oplossingen ziet u voor de geschetste problematiek bij overbruggingskredieten voor mensen die geen hypotheek meer nodig hebben, zoals bij senioren soms het geval zal zijn?

Vraag 4
Welke hypotheekverstrekkers bieden wel de mogelijkheid voor zo’n overbruggingskrediet en welke niet? Waarom bieden sommige hypotheekverstrekkers de mogelijkheid niet aan en waarom sommige eventueel wel?

Vraag 5
Welke wet- en regelgeving (ook niet financiële) knelt bij het verstrekken van overbruggingskredieten voor mensen die geen hypotheek meer nodig hebben? Welke ruimte kan er concreet in de wet- en regelgeving geboden worden zodat het aantrekkelijker c.q. makkelijker wordt meer maatwerk op dit punt te kunnen bieden?

Vraag 6
Klopt datgene wat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt in het artikel, namelijk dat strengere regelgeving het soms lastig maakt om maatwerk te leveren aan ouderen? Zo ja, wat zijn dan de knelpunten in de regelgeving?