VVD versoepelt belastingregels voor innovatieve startups

Werknemersopties bij innovatieve startups worden straks fiscaal gestimuleerd. Een VVD-voorstel om dit per 1 januari 2018 te regelen is door de Tweede Kamer aangenomen. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “We hebben innoverende uitdagende ondernemers nodig in Nederland. Zij kunnen doorgroeien, zorgen voor innovatie en zorgen voor werkgelegenheid. Ik vind het daarom belangrijk dat we oog voor hen hebben voor een gunstig investerings- en vestigingsklimaat.”

Amendement >>

In het Belastingplan 2017 was al opgenomen om de gebruikelijk loonregeling voor startups te versoepelen. Het voorstel om 25 procent van het voordeel bij uitoefening van werknemersopties vrij te stellen van belastingheffing sluit daar goed op aan. Dit gaat gelden voor startups die via de WBSO-regeling, dus met een S&O-verklaring hun innoverende karakter aantonen.

“Van startups horen we dat ze tegen een probleem aanliepen om talentvolle medewerkers aan zich te binden vanwege financiële beperkingen,” stelt De Vries. Startups hebben nog niet altijd genoeg middelen om hogere salarissen te betalen en willen hun vermogen investeren om te blijven innoveren en groeien. Daarom betalen startups medewerkers soms uit in werknemersopties of aandelen.

Bij sterk groeiende startups krijgt de medewerker echter te maken met een behoorlijk stijgende waarde, waarover bij het uitoefenen van de opties inkomstenbelasting moet worden betaald. Dit levert problemen op. De Vries: “Als VVD wilden we dit probleem oplossen. Dit voorstel betekent een positieve stap voorwaarts.”

De Vries ziet het voorstel ook als een manier om bij te dragen aan het vestigingsklimaat van startups. De concurrentie tussen landen voor een goed startupklimaat is groot. Startups kiezen strategisch waar zij zich vestigen. “Nederland moet daarin een koplopersrol ambiëren.”