Schriftelijke vragen over belastingvrijstellling letselschade-uitkering

Het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschade Advocaten doen een oproep om de letselschade-uitkwering van verkeersslachtoffers belastingvrij te maken (NOS d.d. 17 november 2016). Naar aanleiding daarvan hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries, Barbara Visser en Jeroen van Wijngaarden vragen aan de staatssecretaris van Financiën en minister van Veiligheid en Justitie gesteld.

 Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Kent u het bericht 'Letselschade-uitkering verkeersslachtoffer moet belastingvrij' (NOS d.d. 17 november 2016) met een oproep van het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschade Advocaten?

Vraag 2
Wat vindt u van deze oproep? Klopt het dat het Kabinet letselschadeslachtoffers vooralsnog geen financiële vrijstelling wil geven van de vermogensinkomensbijtelling? Zo ja, wat is daarvan de reden? Zo nee, wat is dan het standpunt van het Kabinet?

Vraag 3
In hoeverre vindt het Kabinet het redelijk dat mensen die bijvoorbeeld blijvend letsel aan een verkeersongeluk overhouden en daarvoor letselschade vergoed krijgen, omdat ze bijvoorbeeld hun werk niet meer kunnen meedoen, meetelt als “vermogen”?

Vraag 4
Voor welke andere groepen is er wel een vorm van vrijstelling? Klopt het dat er vrijstellingen zijn des-slachtoffers, asbestslachtoffers en de overlevenden van de brand in Volendam? Zo ja, om welke vrijstellingen gaat het dan en kunt u toelichten op welke grond hier de vrijstellingen zijn verleend?

Vraag 5
Klopt het dat het bij de letselschade-uitkering van verkeersslachtoffers om ongeveer 700 personen per jaar zou gaan? Indien er een vrijstelling zou worden gegeven, hoe groot zou dan het budgettaire beslag zijn?

Vraag 6
Is de wet- en regelgeving recent op dit punt gewijzigd? Zo ja, waarom en hoe? Klopt het dat letselschadeslachtoffers voor 2013 wel een uitzonderingspositie hadden? Zo ja, hoe en waarom is dit dan gewijzigd?

Vraag 7
In hoeverre tellen de letselschade-uitkeringen mee bij het betalen van de eigen bijdragen voor de AWBZ en Wmo? Zo ja, vindt u dit wenselijk? Is er recent onderzoek gedaan naar de consequenties hiervan? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Zo nee, bent u bereid hier naar te kijken? Gelden er bepaalde uitzonderingen voor dit soort specifieke uitkeringen bij het betalen van de eigen bijdragen? Zo ja welke? Wat is exact de beleidslijn in deze?