Werkkostenregeling in 2017 geëvalueerd

De VVD heeft bij het Belastingplan 2017 een motie ingediend om de werkkostenregeling al in 2017 te evalueren. Aukje de Vries: "Van verschillende kanten, waaronder de Recron en ONL, kregen we signalen dat de regeling voor het MKB lastig werkbaar is. De bedoeling was dat de regeling eenvoudiger en makkelijker zou worden, maar het lijkt alleen maar ingewikkelder te zijn geworden. Ik vind dat we bij dit soort signalen uit het MKB dan ook als politiek actie moeten ondernemen, de regeling sneller evalueren en kijken of die aangepast moet worden. Op initiatief van de VVD gaat dit gelukkig gebeuren. Dat is goed nieuws voor het MKB."

Motie >>>