VVD en PvdA: € 30 miljoen voor sluizen Kornwerderzand

De VVD en de PvdA in de Tweede Kamer stellen maandag 28 november 2016 in het Algemeen Overleg MIRT voor om 30 miljoen euro beschikbaar te stellen om de sluizen bij Kornwerderzand te vergroten. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries (VVD): “Poerbêst nijs” voor Fryslân dat er nu ook echt geld wordt gereserveerd voor Kornwerderzand. Het project zorgt voor extra banen in de regio, en bedrijven zoals De Vries Makkum kunnen hiervan profiteren en verder groeien.

Leeuwarder Courant >>

Omrop Fryslân >>

De sluizen bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk hebben nu een beperkte afmeting, waardoor sommige schepen de sluis niet kunnen passeren.  De regio en het bedrijfsleven willen de sluis graag vergroten. Het project is een goede stimulans voor de regionale economie en zorgt dus ook voor extra werkgelegenheid in de regio. Daarom verdient het project steun. 

Met de motie van VVD en PvdA wordt nu maximaal 30 miljoen euro gereserveerd voor het vergroten van de sluizen Kornwerderzand. De provincie is nu, samen met het bedrijfsleven en de regio, aan zet om de rest van de financiering definitief rond te krijgen en de resterende onzekerheden om te zetten in zekerheden. Er ligt nu 30 miljoen euro rijksgeld klaar, de provincie Fryslân moet nu de bal inkoppen.