Steuntje in de rug voor MKB: stapsgewijze verlenging eerste Vpb-schijf

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “In het Belastingplan 2017 zit vanaf 2018 een mooie maatregel voor het MKB. Bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf, krijgen een steuntje in de rug door een verlenging van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting. Hierdoor valt een groter deel van de winst in het tarief van 20%.” De verlenging van de eerste schrijf gebeurt stapsgewijs.

De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt in 2018 verlengd van € 200.000 ...naar € 250.000, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000. Van de verlenging van de Vpb-tarief-schijf profiteert het gehele in Nederland actieve bedrijfsleven en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf. Deze maatregel sluit aan bij de VVD-motie, waarin het kabinet is opgeroepen het fiscale vestigingsklimaat op een verantwoorde manier aantrekkelijk te houden.