Nederland moet zelf de baas blijven over belastingen

VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “De VVD wil dat Nederland zelf de baas blijft over de vennootschapsbelasting. Daarom is de VVD tegen deze voorstellen, die bevoegdheden overdragen aan de EU. En de VVD wil geen Nederlandse banen op het spel zetten. Met het voorstel hybride mismatches derde landen worden direct ruim 77.000 banen bij Amerikaanse bedrijven in Nederland geraakt. Dat wil de VVD niet.”

Bijdrage tijdens algemeen overleg:

Het gaat vandaag over de soevereiniteit over belastingen, én over werkgelegenheid en banen. De VVD wil dat Nederland zelf de baas blijft over de vennootschapsbelasting. En de VVD wil geen Nederlandse banen op de tocht zetten. De VVD staat voor banen, behoud van banen, nieuwe banen, echte banen.

EU-VOORSTELLEN CCTB en CCCTB

Het gaat om voorstellen voor een gemeenschappelijke grondslag voor de vennootschapsbelasting en een verdeelsleutel daarvan in de EU. Het Kabinet heeft bij beide voorstellen een negatief oordeel voor subsidiariteit en proportionaliteit. Dat is een zwaar oordeel, maar de VVD is het eens met het Kabinet. Want de VVD wil dat Nederland zelf de baas blijft over de vennootschapsbelasting. Een eerste stap met CCTB zorgt er ook voor dat je in de fuik richting CCCTB gaat, en naar een minimum of één gezamenlijk VPB-tarief in de EU. Dat wil de VVD niet! De VVD wil geen extra bevoegdheden aan de EU overdragen. Met CCTB is ook alleen nog maar concurrentie op tarief mogelijk; zorgt dus juist voor door links gevreesde “race to the bottom”. CCTB doet ook nog eens niets voor tegengaan belastingontwijking ten opzichte van het eerder afgesproken, forse pakket aan maatregelen om belastingontwijking tegen te gaan (ATAD). Kan de staatssecretaris dat bevestigen?

Bij het ATAD-pakket is hard gevochten op de Nederlandse deelnemingsvrijstelling te behouden. Klopt het dat met de nieuwe voorstellen de Nederlandse deelnemingsvrijstelling in zijn huidige vorm er alsnog aan gaat? Deze is destijds bij ATAD met veel pijn en moeite gered.

En klopt het dat er bij CCTB geen weg meer terug is? Want dan krijgen we dezelfde problemen als bij het inflexibele BTW-stelsel.

In 2011 is een vergelijkbaar voorstel voor CCCTB nog afgeschoten door de Tweede Kamer (gele kaart). Dit vanwege de negatieve impact van CCCTB voor Nederland door de verdeelsleutel. Het kost Nederland economische groei, banen en belastingheffing. Het voorstel werkt wellicht goed voor grote landen met een maakindustrie, maar niet goed voor kleine landen met een open economie, zoals Nederland. CCCTB wordt verplicht voor bedrijven met een omzet van meer dan 750 miljoen euro. Daardoor wordt het voorstel complex en lastig in de uitvoering met twee verschillende belastingsystemen.

Wat de VVD betreft trekt de Tweede Kamer voor CCTB en CCCTB een gele kaart.

HYBRIDE MISMATCHES DERDE LANDEN

Bij dit voorstel ontbreekt een impact assessment over de gevolgen. De Tweede Kamer heeft zich op basis van VVD-motie unaniem uitgesproken voor een impact assessment bij dit soort voorstellen. Waarom is deze dan toch niet uitgevoerd?

Nederland gaat belasting heffen over winst die ons niet toekomt, maar thuis hoort in veelal de VS. Het voorstel gaat ook in tegen het principe dat de winst daar belast moet worden waar die wordt gerealiseerd.

De VS zal dit ook niet zomaar over haar kant laten gaan. Van eventuele maatregelen van de VS kunnen Europese bedrijven in de VS last krijgen.

President-elect Trump heeft al aangekondigd om deze belasting zelf te willen gaan heffen en de Amerikaanse VPB naar 15% te verlagen. En dat is ook de afspraak in OESOverband. Het zou goed zijn om dit eerst af te wachten.

Amerikaanse bedrijven in Nederland worden direct geraakt door het voorstel. Het voorstel raakt direct ruim 77.000 Nederlandse banen bij Amerikaanse bedrijven (met een CV/BV-structuur) en wellicht nog veel meer. De VVD wil die banen niet zomaar op het spel zetten. Ik ga dat niet uitleggen aan mensen, gezinnen die werken bij die bedrijven!

Volstrekt onduidelijk is ook nog hoe de Brexit zal uitpakken. Dit voorstel was op verzoek van VK.

Voor de VVD is een voorstel als hybride mismatches derde landen alleen bespreekbaar met een lager VPB-tarief. Dat is nog niet geregeld! En een lange overgangstermijn. Daarom wat betreft dit voorstel: niet nu! De VVD wil geen Nederlandse banen op de tocht zetten.