Rammelend rapport: Nederland is geen belastingparadijs

Standpunt NL stelling: Het is veel te kort door de bocht om Nederland één van de grootste belastingparadijzen van de aarde te noemen! VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: Eens. Nederland is geen belastingparadijs. Het rapport van Oxfam Novib rammelt aan alle kanten. Nederland heeft een belastingtarief voor bedrijven van 25%, dat is zeker niet laag. Bovendien biedt Nederland ontwikkelingslanden actief aan om in belastingverdragen anti-misbruikmaatregelen op te nemen. Daarnaast is onder voorzitterschap van Nederland in de EU onlangs een fors pakket aan maatregelen afgesproken om belastingontwijking tegen te gaan.

Uitzending StandpuntNL >>

De Nederlandse innovatiebox is recent nog aangepast op basis van de internationale OESO-eisen. Nederland loopt ook voorop met het uitwisselen van rulings en country-by-country-reporting.

De VVD kijkt echter ook naar de werkgelegenheid, naar Nederlandse banen. Voor een goed vestigings- en investeringsklimaat, zijn naast infrastructuur, goed opgeleid personeel en onderwijs, ook belastingen van belang. Dat is goed voor onze eigen bedrijven, ons eigen MKB, zodat zij goed kunnen concurreren. Zij zijn het die banen creëren.

De Algemene Rekenkamer heeft onlangs ook nog geconstateerd dat het fiscaal klimaat in Nederland voor internationaal opererende ondernemingen weliswaar gunstig is door regelingen ter voorkoming van dubbele belasting, maar dat de wet- en regelgeving niet heel afwijkend is van de ons omringende landen.

Het Oxfam Novib rapport is selectief in het gebruik van data. Wanneer het rapport spreekt over 100 miljard dollar aan totale ontwijking in de arme landen, vergeet Oxfam Novib te melden dat de belastingafspraken of constructie ook goed zijn voor 800 miljard dollar aan andere belastinginkomsten die anders achterwege zouden blijven. Dat onderzocht Unctad, de ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties.