Negatieve gevolgen kredietverlening voorkomen

De Europese banken luiden de noodklok over nieuwe regels, dat kopt het Financieel Dagblad op 19 december. Aanleiding voor VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries om de minister van Financiën hier naar te vragen. Dit kan namelijk grote negatieve gevolgen hebben voor het verstrekken van hypotheken, kredietverlening aan het MKB, maar ook de financiering van de agrarische sector. De VVD wil dat voorkomen en vindt dat gekeken moet worden naar de werkelijke risico’s die een bank loopt als het gaat om de bankenbuffers.

Lees hier de antwoorden

Vraag 1

Kent u het bericht “Europese banken luiden noodklok over nieuwe regels” in Het Financieele Dagblad d.d. 19 december 2016? Wat vindt u van dit bericht?

Vraag 2

Is het Kabinet met de VVD van mening dat gekeken moet worden naar de werkelijke risico’s die een bank loopt als het gaat om de bankenbuffers? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

In hoeverre kijken de nieuwe regels die nu op tafel liggen naar de werkelijke risico’s van een bank? Kan de minister aangeven wat de daadwerkelijke risico’s van de Nederlandse banken zijn geweest in de financiële crisis voor hypotheken? Waarom wordt er niet gekeken naar meer transparantie en het aanscherpen van de eisen van interne modellen in plaats van de huidige voorstellen?

Vraag 4

Wat is de mening en inzet van De Nederlandsche Bank (DNB) die in januari in het Bazels Comité meedoet aan de besluitvorming?

Vraag 5

Hoe liggen de verhoudingen in de EU met betrekking tot de inzet van de centrale banken van de EU-landen op dit punt? En hoe liggen de stemverhoudingen in het Bazels Comité?

Vraag 6

Wat zouden de gevolgen zijn voor de kredietverlening, bijvoorbeeld hypotheken en MKB, voor de Nederlandse banken en de Nederlandse economie zijn indien de regels worden vastgesteld zoals ze nu zijn gepresenteerd? Klopt het dat door de nieuwe regelgeving meer risicoselectie en inkrimping van de leningenportefeuille dreigen?

Vraag 7

Klopt het dat de impact met name hoog zal zijn in EU-lidstaten en insectoren waar de banken veel op basis van onderpand financieren? Klopt het hierdoor in Nederland ook landbouwfinancieringen geraakt gaan worden? Klopt het dat dit wordt veroorzaakt door het feit dat Bazel de behandeling van een sterk onderpand onvoldoende meeneemt? In hoeverre wordt de waarde van het onderpand niet voldoende erkend in de Bazel-voorstellen?

Vraag 8

In hoeverre is de Europese Unie verplicht om de nieuwe Basel-regels in nieuwe Europese regelgeving een op een over te nemen? Wanneer kan er duidelijkheid zijn over wat de Europese Unie gaat doen?