Niet 77.000 Nederlandse banen op de tocht zetten

De Europese Commissie heeft een voorstel gepresenteerd voor het aanpakken van hybride mismatches met derde landen. De VVD heeft in de Tweede Kamer een motie ingediend om een gele kaart te trekken voor dit voorstel. De motie kreeg een meerderheid. Waarom is de VVD tegen dit voorstel. Het belangrijkste is een eerste indicatie aangeeft dat hierdoor minimaal ongeveer 77.000 arbeidsplaatsen bij Amerikaanse bedrijven direct kunnen worden geraakt en dat is fors. De VVD wil geen Nederlandse banen op de tocht zetten.

Nederland en andere lidstaten gaan belasting heffen over winst die ons niet toekomt, maar thuis hoort in een ander land, in dit geval veelal de VS. Het voorstel gaat in tegen het principe dat de winst daar belast moet worden waar die wordt gerealiseerd.

Het OESO-rapport over actiepunt 2 legt de verantwoordelijkheid voor het wegnemen van de gevolgen van de hybride mismatch bij het land van oorsprong. Bij hybride mismatches derde landen zal het vooral gaan om Amerikaanse bedrijven.

De Amerikaanse president-elect Trump heeft al aangekondigd deze belasting zelf te willen gaan heffen. Het is goed om dit eerst af te wachten, gelet op het voorgaande aspect in het OESO-rapport. Bovendien is er ook nog veel onduidelijkheid over de Brexit.

Verder ontbreekt er een impact assessment over de gevolgen van het voorstel. De Tweede Kamer heeft zich eerder unaniem uitgesproken voor een impact assessment bij dit soort voorstellen.

Daarom wil de VVD een voorstel hybride mismatches niet. Er moet overigens sowieso een lange overgangstermijn zijn en een lager Vpb-tarief, en dat is (nog) niet.