VVD-motie voor in de hand houden toezichtkosten

Goed toezicht is belangrijk voor de financiële sector, dat is gebleken in de financiële crisis in de afgelopen jaren. De toezichtkosten van AFM en DNB voor het bedrijfsleven zijn in de afgelopen jaren fors gestegen. De VVD heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het in de hand houden van de kosten van het toezicht. Vooral voor het MKB zijn de toezichtkosten een zware last. De VVD heeft een motie ingediend om de flexibele schil zoals die nu is opgenomen in de kostenkaders te schrappen.

Tweede Kamer >>

De flexibele schil is een stimulans voor extra uitgaven, want het is extra flexibiliteit bovenop het toegekende toezichtbudget. De VVD heeft bij de behandeling van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) een amendement ingediend om de ongebreidelde groei van de toezichtkosten in de financiële sector te beteugelen. Daardoor mogen de toezichtkosten in principe slechts stijgen met de inflatie. Het nieuwe kostenkader spoort dus niet met het door de VVD ingediende amendement voor kostenbeheersing.

De VVD-motie haalde het uiteindelijk net niet. PvdA, SP, D66 en Christenunie willen de toezichtkosten voor het MKB niet beperken.