FATCA: bureaucratisch moeras oplossen

Goedwillende burgers, die enkel omdat ze in Amerika geboren zijn ook de Amerikaanse nationaliteit hebben, maar daar verder geen enkele band of relatie meer mee hebben, zijn de dupe van FATCA en de Amerikaanse fiscale wetgeving. Er moet een structurele oplossing komen. Maar tot die tijd moeten Nederlanders niet meer belanden in een bureaucratisch moeras.

Debat >>

 Inbreng bij debat FATCA op 20 december 2016:

De VVD wil dat er een werkbare oplossing komt voor de Nederlanders die onnodig geraakt worden door FATCA en de Amerikaanse fiscale wet- en regelgeving. Goedwillende burgers, die enkel omdat ze in Amerika geboren zijn ook de Amerikaanse nationaliteit hebben, maar daar verder geen enkele band of relatie meer mee hebben, zijn de dupe. De VVD begrijpt echter ook dat de mogelijkheden van Nederland om de Amerikaanse wetgeving te veranderen natuurlijk beperkt is.

Daarom wil de VVD dat er samen wordt opgetrokken met andere landen richting de Verenigde Staten om een structurele oplossing te vinden, door het aanpassen van de Amerikaanse wetgeving die regelt dat alle Amerikaanse staatsburgers daar belasting moeten betalen. Verder verzanden Nederlanders in een bureaucratisch moeras. Er moet meer duidelijkheid komen over de processen, en de informatievoorziening en de communicatie moet beter. Tot slot moet het betalen van dubbele belasting worden voorkomen. De betrokkenen dreigen dubbele belasting te moeten gaan betalen over winst op vermogen, huis en pensioen. Wat de VVD betreft moet het belastingverdrag met de Verenigde Staten worden aangepast.

STRUCTURELE OPLOSSING

De staatssecretaris heeft in september 2016 een brief gestuurd aan zijn Amerikaanse collega Jack Lew. Daarop is nog steeds geen antwoord. De staatssecretaris heeft, ondanks zijn inzet daarvoor, aangegeven dat bij andere Europese landen geen steun is voor een gezamenlijke actie richting de VS.

De VVD wil dat de staatssecretaris samen met de minister van Buitenlandse Zaken toch meer doet dan wachten op antwoord op een brief, bij voorkeur samen met andere landen, maar anders alleen.

Inmiddels is er een petitie aangeboden aan het Europees Parlement. De VVD wil dat de regering naar aanleiding hiervan toch ook kijkt of Europese actie en druk mogelijk is. Ook in Frankrijk is er inmiddels een flinke politieke discussie over FATCA op gang gekomen. Dat biedt ook aanknopingspunten.

SSN/TIN (burgerservicenummer)

De mensen die geraakt worden door de maatregelen van de Amerikanen lijken te verzanden in een bureaucratisch moeras. De informatievoorziening en communicatie over het proces moeten echt verbeteren. Dat moet in overleg met bijvoorbeeld de ervaringsdeskundigen van Americans Overseas. Want over het aanvragen van bijvoorbeeld een SSN of TIN is onduidelijkheid. Mensen moeten daarvoor via Ierland iets aanvragen.

Het probleem van SSN of TIN is urgent, Nederlanders moeten die voor 1 januari 2017 hebben. Nog lang niet alle Amerikaanse Nederlanders hebben dit. Ook hierover heeft de staatssecretaris in november 2016 een brief gestuurd aan zijn collega in overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken.

De VVD wil weten welke oplossing hiervoor is en wat de gevolgen eventueel kunnen zijn voor de Nederlanders. Eerder heeft de VVD een motie ingediend om ervoor te zorgen dat Nederlanders in ieder geval toegang tot hun Nederlandse bankrekening houden en dat er passende dienstverlening blijft vanuit de banken. De vraag is of dat nog steeds het geval is straks.

Banken moeten ook in de meedenkstand voor de klanten, en zich wat minder druk maken om boetes! Kan de staatssecretaris de garantie geven dat Nederlandse banken klanten niet weigeren of rekeningen bevriezen als van de klant (nog) geen SSN bekend is.

DUBBELE BELASTING

Het belastingverdrag Nederland –VS bevat de zogenaamde “savings clause”, waardoor het risico bestaat dat er dubbel belasting moet worden betaald. De “accidental” American lopen het risico op dubbele belasting op bijvoorbeeld winst op vermogen, huis en pensioen. De VVD wil weten hoe het probleem van dubbele belasting kan worden opgelost. En kan het belastingverdrag Nederland – VS ook aangepast worden?