Continuïteit en kwaliteit belastingdienst moet geborgd

Naar aanleiding van de vertrekregeling bij de Belastingdienst zijn er zorgen over de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de Belastingdienst. Zeker nu er zo’n grote uitstroom is van (ervaren) mensen, ook onder de hoogopgeleiden. De instroom van nieuwe medewerkers blijft ook nog eens achter te blijven. Eerder heeft de VVD daarover ook al vragen gesteld. De VVD wil een reactie van de staatssecretaris op de brandbrief van de vakbond VHMP hierover.

Het algemeen overleg over de Belastingdienst zou eigenlijk gaan het over de 18e halfjaarsrapportage, maar er spelen veel andere zaken. Er zijn zorgen over de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de Belastingdienst. Eerder heeft de VVD daarover ook al vragen gesteld. Zeker nu er zo’n grote uitstroom is van (ervaren) mensen, ook onder de hoogopgeleiden. De instroom van nieuwe medewerkers blijft ook nog eens achter te blijven. De VVD wil een reactie van de staatssecretaris op de brandbrief van de vakbond VHMP hierover.

De overheid en dus de Belastingdienst moet natuurlijk zelf binnen de geldende wet- en regelgeving handelen. Het telefonisch laten intrekken van bezwaarschriften kan en mag niet. Dit is in strijd met de wet. De VVD vindt het zorgelijk dat dit vanaf 2011 heeft kunnen plaatsen. En wil weten wat de gevolgen voor de burgers zijn, en welke rechten zij nog hebben. Maar ook hoe zo’n werkinstructie jarenlang niet kan voldoen aan de wet, hoe zitten de checks and balances voor dit soort processen in elkaar, hoe kan zo’n situatie zo lang voort duren.

De staatssecretaris komt in januari met een reactie en de analyse van de interne fiscale beheersing. Als Belastingdienst moet je de eigen fiscale processen natuurlijk op orde hebben. Bij de Belastingdienst blijkt dit onvoldoende te zijn. De VVD wil dat de staatssecretaris in zijn reactie ook kijkt n aar het dubbele pettenprobleem (slager keurt zijn eigen vlees). Dat is hier aan de orde, maar was ook het dit geval bij de vertrekregeling Belastingdienst in relatie tot de RVU-heffing.

Tot slot heeft de VVD nog een een aantal punten uit de 18e halfjaarsrapportage aangekaart, zoals de elektronische berichtenbox (o.a. machtigingsvoorziening), de capaciteit bij de digitale belastingaangifte en waarom bronbestanden Panama-papers niet beschikbaar komen.