Ook kijken naar gevolgen voor Nederlandse banen

0,05 of 0,005% belasting betalen, zoals over Apple wordt gezegd door de Europese Commissie, kan natuurlijk helemaal niemand uitleggen of begrijpen. Je moet volgens de VVD belastingontduiking en belastingfraude hard aanpakken. En het kan niet zo zijn dat je nergens belasting betaalt of dat je alleen daar belasting betaalt waar je geen reële activiteiten hebt. Er is de laatste jaren al een fors pakket aan maatregelen ingevoerd, om het niet betalen van belasting door bedrijven tegen te gaan. Laat deze nu eerst maar eens zijn werk doen! Verdergaande linkse plannen, zijn vooral ook anti-banen. De VVD kiest juist voor Nederlandse banen!

Debat >>

DEBAT BELASTINGONTWIJKING d.d. 19 januari 2016

Voorzitter, 0,05 of 0,005% belasting betalen, zoals over Apple wordt gezegd door de Europese Commissie, kan natuurlijk helemaal niemand uitleggen of begrijpen. Hoe dat precies zit, wat er wel en niet klopt en of regels zijn overtreden moet de rechtszaak die daarover loopt uiteindelijk uit.

Je moet volgens de VVD belastingontduiking en belastingfraude hard aanpakken. En het kan niet zo zijn dat je nergens belasting betaalt of dat je alleen daar belasting betaalt waar je geen reële activiteiten hebt.

Niemand vindt belasting betalen leuk, maar iedereen weet dat het geld nodig is om zaken goed te regelen in ons land. Zowel particulieren als bedrijven mogen aan taxplanning doen. Particulieren doen dat bijvoorbeeld met de hypotheekrenteaftrek bij belastingaangifte.

Voor bedrijven is inmiddels al een fors pakket aan maatregelen genomen om het niet betalen van belasting tegen te gaan!

Want wat doen allemaal al?!

  • Een fors pakket in de EU ATAD, gebaseerd op de OESO-maatregelen tegen belastingontwijking. (o.a. beperking aftrekbaarheid rente, cfc-regels of controlled foreign companies)

  • Moeder-dochterrichtlijn (om misbruik van slecht op elkaar aansluitende belastingstelsel te voorkomen).

  • Uitwisseling van tax-rulings tussen belastingdiensten.

  • Country-by-country-reporting tussen belastingdiensten.

  • Anti-misbruikbepaling in belastingverdragen met ontwikkelingslanden.

  • UBO-register.

  • Systematische IT-aanpak intercommunautaire BTW-fraude.

  • Multilateraal instrument voor aanpassing belastingverdragen met antimisbruikbepalingen.

  • Maatregelen belastingontduiking en tegen zwartspaarders in brief naar aanleiding van Panama-papers (o.a. afschaffen van de inkeerregeling).

  • Tot slot wordt er ook gewerkt aan aanpassing van de wetgeving voor de trustsector.

 

OXRAM-NOVIB-RAPPORT: BELASTINGPARADIJS?

Nederland zou op de derde plek van belastingparadijzen staan. Bizar, het rapport rammelt aan alle kanten. Ook de Volkskrant zegt al dat op deze twijfelachtige eer wel wat valt af te dingen … De feiten …

Onze winstbelasting is met 25% in Nederland zelfs relatief hoog, internationaal gemiddeld is 23,6%.

Er wordt gesteld dat er in NL geen dividend-belasting wordt betaald. Voorzitter, ik zou zeggen, was het maar waar. Maar het klopt gewoon niet.

En ja, Nederland heeft een innovatiebox, maar die is volledig conform de OESO-normen tegen belastingontwijking. Duitsland zou positiever scoren op dit punt, maar die stimuleert innovatie niet fiscaal, maar via subsidies.

Voorzitter, Oxfam vermeld verder wel 100 miljard dollar aan ontweken winstbelasting in ontwikkelingslanden, maar vergeet de 800 miljard dollar te vermelden aan andere belastinginkomsten die anders achterwege zouden blijven. Bron: Unctad, de ontwikkelingsorganisatie van de VN.

De Algemene Rekenkamer heeft aangegeven dat het fiscaal klimaat in Nederland weliswaar gunstig is voor internationaal opererende ondernemingen door regelingen ter voorkoming van dubbele belasting, maar de wet- en regelgeving als zodanig is niet heel afwijkend van de ons omringende landen.

Er is, zoals ik hiervoor al noemde, ook al een fors pakket aan maatregelen genomen. Laat deze nu eerst maar eens zijn werk doen! En dus niet weer over elkaar heen rollen om nieuwe EU-voorstellen in te dienen over CCTB of CCCTB (een gemeenschappelijke heffingsgrondslag of zelfs een geconsolideerde heffingsgrondslag in de EU). Allereerst kan je dan alleen nog maar concurreren op tarief. Maar je draagt ook extra bevoegdheden over aan Europa.

Verdergaande linkse plannen, zijn vooral ook anti-banen. Neem de hybride mismatches. Niet alleen gaan we dan hier belasting heffen die Amerika toe komt. Maar het raakt ook nog eens direct ongeveer 77.000 Nederlandse banen bij Amerikaanse bedrijven. De VVD gaat er vanuit dat het Kabinet niet alleen kijkt naar de motie van de SP, maar ook naar de aangenomen motie van de VVD c.s. bij de Najaarsnota, waarin de meerderheid van de Tweede Kamer uitspreekt dit voorstel niet te willen.

Ik vind het op zijn zachtst gezegd bijzonder dat er partijen zijn die over al die arbeidsplaatsen hun schouders over ophalen. De VVD kijkt hier wel naar, want de VVD kiest voor Nederlandse banen! Er is immers al een forse aanpak om het niet betalen van belasting aan te pakken. De VVD kiest daarom nu niet voor extra maatregelen, maar voor lagere belastingen, voor burgers én bedrijven. Zodat onze bedrijven, ons MKB kan concurreren, kan ondernemen en kan zorgen voor meer banen voor hardwerkende Nederlanders.