Waddengebied: balans zoeken

Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Aan de ene kant is het waddengebied een uniek natuurgebied, waar je heel zorgvuldig mee moet omgaan. Daar zijn natuurlijk heel veel regels voor gemaakt. Aan de andere kant kijk ik er toch ook altijd naar dat het een gebied is waar mensen wonen en een boterham verdienen in het toerisme en de visserij. Die laatste kant wordt soms wel een beetje te weinig belicht wat mij betreft. Er wordt toch heel vaak alleen maar over natuur gesproken en ik vind juist het mooie van het waddengebied dat je daar moet zoeken naar een balans voor beide."

Interview Waddenvereniging >>