Belastingdienst: 21e eeuws handhavingsbeleid

Handhaving van de Belastingdienst moet effectief en efficiënt zijn, zodat iedereen gewoon netjes zijn belasting betaalt. De Belastingdienst moet daarbij niet blijven steken in de 20e eeuw. De VVD wil een handhavingsbeleid dat risico-georiënteerd is, dat kijkt naar data en analyses om patronen en dus fraude op te sporen. De pakkans wordt daardoor groter dan wanneer je maar lukraak boekenonderzoeken doet. Kan de Belastingdienst dan zonder fysieke boekenonderzoeken? Nee, dat niet, het is altijd een mix van instrumenten om de pakkans en de belastingmoraal hoog te houden.

Debat >>

De Algemene Rekenkamer zegt: “Belastingdienst in juiste richting bij controle aangiftes, maar mist informatie voor optimale inzet”. De VVD kan dat onderschrijven. Uit andere onderzoeken bleek eerder ook al dat de Belastingdienst over te weinig management- en sturingsinformatie beschikt. Daar moet dus nog een forse slag worden gemaakt. De VVD wil weten hoe de staatssecretaris dit concreet gaat oppakken en invullen en met welk tijdpad. 

De Belastingdienst beschikt niet over een schatting van de omvang van de totale tax gap in Nederland. Dat is de optelsom van belastinggelden die niet geïnd kunnen worden (inningsverlies), die gemist worden door onvolledige of onjuiste aangiften (nalevingstekort) en die onbekend zijn omdat de verschuldigde belastingen volledig buiten zicht zijn (dark number). De VVD is van mening dat het inzicht in de inningsverliezen en nalevingstekorten beter moet, zeker bij de grote ondernemingen (naast particulieren en MKB). De VVD wil ook weten hoe de staatssecretaris dat concreet gaat oppakken.

In december was er berichtgeving dat de Belastingdienst nog 20 miljard euro moest innen, en dat 6 miljard daarvan waarschijnlijk helemaal niet meer binnen zou komen. Graag een reactie van de staatssecretaris. Welke bedragen stonden er in het verleden nog vaak open?