Vragen over renteheffingen Belastingdienst

Belastingdienst in de knoop met renteheffing," zo opent Het Financieele Dagblad 29 maart 2017 de krant. De VVD wil weten of het klopt dat vrijwel geen rente wordt vergoed over teveel betaalde belasting, en in daarentegen wel veel meer rente wordt geheven over niet betaalde belasting. Daarom stelt VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries vragen aan de staatssecretaris van Financiën. "Ik kan me voorstellen dat veel Nederlanders dit als onrechtvaardig ervaren," zegt De Vries. De VVD vindt het logisch dat wanneer je rente heft, je dan ook rente vergoedt. Er moet namelijk geen sprake zijn van een oneerlijke en onevenwichtige behandeling.

Lees hier de antwoorden

Schriftelijke vragen:

Vraag 1
Kent u het bericht 'Belastingdienst in de knoop met renteheffing” d.d. 29 maart 2017 in Het Financieele Dagblad? Wat vindt u van dit bericht?

Vraag 2
Klopt het dat vrijwel geen rente wordt vergoed over teveel betaalde belasting, en in daarentegen wel veel meer rente wordt geheven over niet betaalde belasting?

Vraag 3
Kunt u zich voorstellen dat heel veel Nederlanders dit als buitengewoon onrechtvaardig ervaren?

Vraag 4 
Wat is het beleid op dit punt? En klopt het dat er geen beleid is voor het vergoeden van rente over teveel betaalde belasting, zoals het artikel stelt? Indien dit het geval is, bent u dan bereid om hier wel beleid voor te maken?

Vraag 5 
In welke gevallen wordt er geen rente vergoed over teveel betaalde belasting door de Belastingdienst en waarom niet?

Vraag 6 
Hoeveel rente ontvangt de Belastingdienst en hoeveel rente vergoedt de Belastingdienst, en dan graag opgesplitst naar particulieren en bedrijven, per jaar over de afgelopen 5 jaar en in bedragen en aantal gevallen? Wat kost dit particulieren en bedrijven uiteindelijk?

Vraag 7
In hoeverre bent u van mening dat er sprake is van een oneerlijke of onevenwichtige behandeling? Bent u het met de VVD eens dat het normaal is dat als je rente heft, je ook rente vergoedt, zeker omdat het ook gaat om hoge rentes (4% voor particulieren en 8% voor bedrijven)? Zo nee, waarom niet?