Ondernemers moeten zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over rentederivaten

De aanpak van het rentederivatendossier heeft nog meer vertraging opgelopen, schreef het Financieele Dagblad op 18 mei 2017. Reden voor VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries om vragen aan de minister van Financiën te stellen over wat de oorzaken hiervan zijn: "Ondernemers wachten al lang en worden nu nogmaals geconfronteerd met vertraging en dat is natuurlijk heel frustrerend. De VVD wil dat de ondernemers met een zorgvuldig proces zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen."

De VVD wil daarom dat de minister gaat aandringen op snelheid bij de banken, externe dossierbeoordelaars en AFM zodat de vertraging beperkt wordt.

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Heeft de minister kennisgenomen van het bericht “Aanpak van derivatendossier loopt nog meer vertraging op” in Het Financieele Dagblad d.d. 18 mei 2017? Wat vindt de minister van het feit dat ondernemers nu nog langer moeten wachten op de afhandeling?

Vraag 2
Waarom kunnen de problemen niet, zoals vorig jaar door de minister is aangegeven medio 2017, afgehandeld c.q. opgelost zijn?

Vraag 3
Wat zijn de oorzaken van de vertraging(en)? Welke knelpunten zijn er? Waarover zijn nog onduidelijkheden bij de banken, externe dossierbeoordelaars en/of de AFM? En hoe kunnen de knelpunten en onduidelijkheden snel opgelost worden?

Vraag 4
Klopt het dat de vertraging (deels) wordt veroorzaakt door ruis op de lijn tussen de AFM en de banken, zoals wordt gesteld in het artikel? Zo ja, waar gaat het dan precies over en hoe kan dit opgelost worden?

Vraag 5
Bent u het met de VVD eens dat de ondernemers met een zorgvuldig proces, ook zo snel mogelijk duidelijkheid moeten krijgen, zoals afgesproken is? Klopt het dat de minder complexe gevallen moeten wachten op de complexe dossiers? Zo ja, waarom is dit het geval en hoe kan dit worden opgelost?

Vraag 6
Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de vertraging wordt beperkt en/of de einddatum (teveel) opschuift? Is de minister bereid om bij de banken, externe dossierbeoordelaars en AFM aan te dringen op snelheid?