Schriftelijke vragen over storingen bruggen Afsluitdijk

Eerder stelden VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Barbara Visser al schriftelijke vragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de storingen aan de bruggen in de Afsluitdijk. De problemen zijn gelet op de storingen van de afgelopen tijd nog steeds niet op gelost. Daarom hebben ze 24 mei 2017 wederom vragen gesteld, onder meer om te weten hoe houdbaar en werkbaar het is dat de bruggen tot 2050 moeten blijven werken gelet op alle storingen.

Omrop Fryslân radio >>

Leeuwarder Courant >>

Schriftelijke vragen van de leden Visser en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over bericht “Genoeg van Faalsluitdijk”

 1. Is de Minister bekend met het bericht ‘Genoeg van Faalsluitdijk” in De Telegraaf d.d. 24 mei 2017?

2. Wat vindt de minister van dit bericht? Herkent zij zich in de genoemde kritiek en zorgen? 

3. Wat zijn de oorzaken van deze storing en de storing aan de brug bij de Lorentzsluis eind april van dit jaar?

4. Klopt het dat één van de oorzaken de warmte is? Zo ja, waarom is dan bijvoorbeeld niet eerder begonnen met koelen, want de warmte was toch voorspeld? En hoe wordt dan de komende periode geanticipeerd op warm weer om afsluitingen te voorkomen? Zo nee, wat zijn dan de oorzaken? 

5. Is er nu een monteur stand-by voor storingen, zoals in 2016 bij de werkzaamheden bij Den Oever en Kornwerderzand, wel het geval was? Zo nee, waarom niet? En hoe verhoudt zich dit tot de aangekondigde werkzaamheden, in beantwoording van de schriftelijke vragen Visser en De Vries (2015-2016/2995) aan de Stevinsluizen- en Lorentzsluizencomplex, zijn aangekondigd, waardoor er mogelijk net als in 2016 een instabiele situatie kan ontstaan? 

6. Is de minister nu ook weer bereid om een monteur stand by te zetten om de hersteltijd van storingen te verkorten? Zo nee, waarom niet? Of andere maatregelen te treffen?  Zo nee, waarom niet? 

7. Welke  oplossingen zijn er voorhanden om de problemen en storingen met de bruggen en/of  sluizen op korte termijn op te lossen? En welke oplossingen zijn er nodig om de problemen structureel op te lossen volgens RWS? Wanneer kunnen de problemen en storingen opgelost zijn c.q. worden?

8. Hoe houdbaar en werkbaar is het dat tot 2050, wanneer de vervanging van de bruggen gepland is, met onder meer koelen en eventueel een monteur stand-by houden, de bruggen moeten blijven werken?

9. In de antwoorden van vorig jaar werd gesteld dat in 2017 en 2018 aan beide sluiscomplexen verdere werkzaamheden zouden plaatsvinden, welke werkzaamheden zijn er gedaan en worden nog gedaan, met welk doel en in hoeverre lossen zij de problemen op?  

10. Wat is de planning van de aanpak van de bruggen? Is de planning en aanpak gewijzigd ten opzichte van de beantwoording van de schriftelijke vragen van Visser en De Vries (2015-2016/2995)? Zo ja, op welke punten? En in hoeverre is er een mogelijkheid tot versnellen van de aanpak van de bruggen?

11. Hoe zit het met de staat (van onderhoud) van de bruggen? Is hier onderzoek naar verricht en zijn hier rapporten van beschikbaar? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de Tweede Kamer de conclusies van deze rapporten ontvangen?  In hoeverre gaan de bruggen in de praktijk daadwerkelijk nog mee tot 2050? Kan hierbij ook worden ingegaan in de resultaten van de inspecties en risicoanalyses die door RWS zijn uitgevoerd (zie ook beantwoording schriftelijke vragen van Visser en De Vries (2015-2016/2995)?

12. Wat is de (financiële) schade voor het bedrijfsleven van de storingen in de afgelopen jaren?