Zekerheid vooraf belangrijk voor ondernemers

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Ieder bedrijf, van MKB’er tot multinational, kan een ruling van de Belastingdienst vragen. Een ruling is namelijk niets anders dan dat de Belastingdienst vooraf aangeeft hoe de vastgestelde belastingregels en –tarieven voor jou zullen uitpakken. Zo weet je wat je kunt verwachten.Dit soort duidelijkheid vooraf is belangrijk voor bedrijven en dus voor de werkgelegenheid."

Tweede Kamer debat >>

Spreektekst Aukje de Vries d.d. 1 juni 2017

Ieder bedrijf, van MKB’er tot multinational, kan een ruling van de Belastingdienst vragen. Een ruling is namelijk niets anders dan dat de Belastingdienst vooraf aangeeft hoe de vastgestelde belastingregels en –tarieven voor jou zullen uitpakken. Zo weet je wat je kunt verwachten.

Dit soort duidelijkheid vooraf is belangrijk voor bedrijven en dus voor de werkgelegenheid. Zeker ook als bedrijven zich overwegen hier te vestigen. Bij een ruling, krijgt de Belastingdienst ook meer informatie en meer inzicht in de structuur van het bedrijf dan bij beoordeling van een belastingaangifte achteraf.

Rulings zijn dus belangrijk voor het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid, maar kunnen óók helpen bij het tegengaan van belastingontduiking- en ontwijking. Daarvoor is het wel nodig dat rulings tussen belastingdiensten worden uitgewisseld. De VVD vindt het goed dat inmiddels internationaal is afgesproken dat te doen. De Belastingdienst werkt hier momenteel hard aan, maar er mag nog wel een tandje bij.

Er is geen kabinet dat zoveel heeft gedaan aan de aanpak van belastingontduiking en – ontwijking dan het Kabinet Rutte II. Onder voorzitterschap van Nederland is een fors pakket in de EU afgesproken. Landenrapporten en rulings worden automatisch uitgewisseld. Zelfs zonder ruling wordt automatisch informatie over informeel kapitaal afspraken uitgewisseld. Allerlei antimisbruik-maatregelen: via de moeder-dochterrichtlijn, in verdragen met ontwikkelingslanden en via het Multi Lateraal Instrument (MLI).

Laten we het Kabinet en bedrijven nu niet weer allemaal met nieuwe regels opzadelen. De Tweede Kamer lijkt namelijk af en toe wel een rupsje-nooit-genoeg. Laat de afgesproken regels eerst hun werk doen. En laten we kijken of ze effectief zijn en wat de gevolgen zijn.

De VVD wil geen eenzijdige stappen, maar een internationale aanpak. Anders los je het probleem niet op. Het is dan gewoon niet effectief, het verschuift dan alleen maar. De collega’s hier kunnen dan weer, elkaar schouderkloppend constateren dat ze zo lekker deugen, maar uiteindelijk schiet niemand er wat mee op. Sterker nog, we schieten onszelf zelfs in de voet. De VVD is tegen belastingontduiking, maar óók tegen dubbele belasting. Maar ik vrees dat we inmiddels die kant wel weer  dreigen op te gaan. Kan de staatssecretaris daar eens op reageren/reflecteren?!

Het kan overigens ook niet zo zijn dat een bedrijf nergens belasting betaalt, of dat je alleen daar belasting betaalt waar je geen reële activiteiten hebt. De VVD is er echter geen voorstander van om belasting te gaan heffen, die thuis hoort in een ander land! Zoals uitgestelde belastingen die nog in de VS betaalt moeten worden. Het is allereerst aan die landen om dat probleem op te lossen door het aanpassen van hun belastingstelsel! Anders wijk je zelfs af van de lijn dat je daar belasting moet betalen, waar de activiteit of winst is.

Willen landen dat kunnen doen, dan is informatie belangrijk. Daarom is de VVD voor transparantie in de vorm van uitwisseling van landenrapporten en rulings tussen belastingdiensten.

Dan heeft de VVD ook nog een aantal vragen:

Worden er ook rulings afgegeven zonder er zeker van te zijn of die wel of niet deugen, zoals in de media is gesuggereerd? Dit kan volgens de VVD namelijk niet. Er kan niet pas achteraf goedkeuring worden gegeven.

Het aantal ontvangen rulings door de Nederlandse belastingdienst sinds begin dit jaar vanuit andere landen is wel erg weinig. Welke verklaring heeft de staatssecretaris hiervoor? Doen andere landen voldoende? Hebben die rulings nog nieuwe informatie opgeleverd?

Tot slot. Uitwisseling van rulings tussen belastingdiensten moet zoals is afgesproken snel worden uitgevoerd en afgerond door de belastingdienst. Dat zorgt voor transparantie.

Uit het eerste rapport van de onderzoeksgroep blijkt, net als uit het eerdere onderzoek van de Algemene Rekenkamer, dat de rulingpraktijk op orde is. Het is goed deze controle regelmatig te blijven doen en daarover ook te rapporteren. Het lijkt de VVD verder een goede zaak als de uitgebreide notitie, zoals die geactualiseerd is voorgelegd aan de Tweede Kamer, regelmatig wordt geüpdate. Daarin kan op hoofdlijnen ook inzicht worden gegeven in rulings die niet worden afgegeven.

Bedrijven moeten zekerheid vooraf kunnen blijven krijgen. Niet alleen omdat dit zorgt voor informatie en inzicht voor de belastingdienst. Maar ook voor Nederlandse banen.

Ik zal blijven knokken voor een goed vestigingsklimaat in Nederland. Niet voor de bedrijven, niet om het de bedrijven naar de zin te maken. Maar voor de mensen die daardoor een baan krijgen.