Schriftelijke vragen overname bank in Spanje

Mark Harbers en Aukje de Vries hebben schriftelijke vragen gesteld aan minister Dijsselbloem over de overname van Banco Popular Español door Banco Santander. De VVD wil graag dat er altijd op wordt toegezien dat de noodzaak voor de belastingbetaler om bij te springen geminimaliseerd wordt. De Tweede Kamerleden willen weten of deze overname nu volgens de afgesproken regels in het kader van de bankenunie is verlopen.

Schriftelijke vragen Harbers en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de minister van Financiën over de resolutie van de Banco Popular Español.

Vraag 1
Bent u bekend met de overname van Banco Popular Español (BPE) door Banco Santander?

Vraag 2
Kunt u meer informatie verschaffen over de oorzaken en de aanleiding van deze overname?

Vraag 3
Wat was de oorzaak van de slechte financiële positie van BPE?

Vraag 4
Kunt u aangeven hoe deze overname zich verhoudt tot de regels uit de Bank Resolution and Recovery Directive (BRRD) en de overige regels van de bankenunie? Is aan al deze regels voldaan bij deze overname?

Vraag 5
Kunt u ingaan op de opmerking van de Europese Commissie 1) dat: ‘there were no private sector solutions outside of resolution’? Waarom was bail-in geen optie? Waarom was een reguliere overname door Santander (buiten het context van resolutie) geen optie?

Vraag 6
Kunt u ingaan op de situatie in de Spaanse bankensector? Zijn er nog andere banken met (liquiditeits-)problemen of die daar risico op lopen en hoe wordt dit aangepakt?

Vraag 7
Kunt u een appreciatie geven van de verschillen in aanpak van de problemen in de Spaanse bankensector en de Italiaanse bankensector, waarbij vooral die laatste gepaard lijkt te gaan met meer omslachtigheid en publiek of semi-publiek geld?

Vraag 8
Kunt u bevestigen dat u er altijd op zal toezien dat de noodzaak voor de belastingbetaler om bij te springen geminimaliseerd wordt?