Derivaten: ondernemers zo snel mogelijk duidelijkheid

In het verleden zijn er door banken derivaten verkocht aan het MKB, terwijl de producten niet passend waren of ze onvoldoende geïnformeerd waren. MKB'ers wachten al lang op een oplossing en ze worden nu nogmaals geconfronteerd met vertraging en dat is natuurlijk heel frustrerend. De VVD wil dat de ondernemers met een zorgvuldig proces zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. VVD en CDA hebben minister Dijsselbloem daarom met een tweetal moties gevraagd om bij banken en de AFM aan te dringen op snelheid.

Debat VSO derivaten >>

Motie snelheid maken >>

Motie kwetsbare groepen >>