Rekenrente verzekeraars: verzekerden moeten kunnen krijgen wat is afgesproken

De VVD vindt dat verzekerden moeten kunnen krijgen wat verzekeraars met hun hebben afgesproken. Het is daarom belangrijk dat verzekeraars aan hun (langlopende) verplichtingen kunnen voldoen. Dus is het logisch dat de rekenrente UFR, net als bij de pensioenfondsen, wordt verlaagd. Een lagere UFR is gewoon realistischer. Zeker omdat verzekeraars in de meeste gevallen een gegarandeerde verplichting zijn aangegaan, tegenover pensioenfondsen die de betalingen kunnen verlagen.

Debat Tweede Kamer >>

De VVD wil daarmee niet wachten tot bijvoorbeeld de evaluatie in 2020. Eerder heeft de VVD echter ook al enkele knelpunten in de nieuwe Europese regelgeving (Solvency II) aangekaart. Solvency II stuurt op liquiditeit en werkt procyclisch. Voor de verzekeraars worden lange termijn investeringen daardoor moeilijker. De matching adjustment en volatility adjustment blijken moeilijk toepasbaar, zeker in de Nederlandse situatie. Ook de risicoweging voor investeringen in de infrastructuur knelt. De VVD vindt wel dat hier op korte termijn ook naar gekeken moet worden en zo nodig aangepast.