Vragen over skûtsje-comedy

"Een comedy"' lijkt het volgens de IFKS. Europese regelgeving waardoor schipper hun skûtsje met enkele centimeters moeten inkorten. Dit valt te herleiden tot Europese regelgeving waar de skûtjesvereniging graag van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu een ontheffing voor wil. Daarom stelden Aukje de Vries, haar partijgenoot Barbara Visser en CDA'er Harry van der Molen de volgende vragen aan de minister.

Schriftelijke vragen naar aanleiding van het bericht ‘IFKS: comedy met Europese regels’ (Leeuwarder Courant, 12 juni 2017).

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Heeft de minister kennisgenomen van het bericht ‘IFKS: comedy met Europese regels’ in de Leeuwarder Courant d.d. 12 juni 2017? Wat vindt u van het bericht?

Vraag 2
Zijn er andere categorieën van historische schepen en/of organisaties die problemen hebben met de Europese regels? Zo ja welke? En met welke regels? En komt dit door een recente aanpassing of regels of door een besluit van Nederland om te gaan handhaven?

Vraag 3
Hoeveel (wedstrijd-)skûtsjes zijn groter dan 20 meter? Klopt het dat er skûtsjes zijn die ingekort worden om beneden de 20 meter te blijven?

Vraag 4
Wat zijn de kosten (incidenteel en structureel) voor een skûtsje om een Certificaat van Onderzoek (CV) te verkrijgen? Wat zijn de kosten (incidenteel en structureel) voor een skûtsje om aan de AIS-verplichting te voldoen?

Vraag 5
In hoeverre is er overleg geweest met onder andere IFKS, zoals wordt aangegeven in het artikel? Wat is er uit het overleg gekomen? Welke afspraken zijn er gemaakt? Klopt het dat is geconstateerd dat er geen sprake is van “klaarblijkelijk gevaar”? Wat betekent dit voor een eventuele handhavingsinzet?

Vraag 6
Welk overleg heeft er verder met eigenaren van historische schepen plaats gevonden in het afgelopen jaar en wat is daaruit gekomen?

Vraag 7
Het IFKS heeft een ontheffing aangevraagd voor 2 verplichtingen, te weten een ontheffing voor de verplichting van een Certificaat Van Onderzoek (CVO) en de AIS-verplichting, zijn er meer organisaties die een dergelijke ontheffing hebben aangevraagd? Zo ja, welke?

Vraag 8
Wat zijn de mogelijkheden om een dergelijke ontheffing te verlenen? Op welke gronden kan een ontheffing worden verleend?

Vraag 9
Bent u bereid om een uitzondering te maken c.q. een ontheffing te verlenen voor deze historische schepen en/of andere historische schepen? Zo nee, waarom niet?