Bezuiniging monumentenaftrek en scholingsaftrek geschrapt

In de Voorjaarsnota van dit jaar is de structurele bezuiniging op de monumentenaftrek en scholingsaftrek inmiddels ook geschrapt. De VVD is blij dat de geplande structurele bezuiniging nu van de baan is. We hebben namelijk gezien dat de combinatie van bezuinigen en het nadenken over een nieuw systeem, bijvoorbeeld subsidie in plaats aftrek, wel heel moeilijk realiseerbaar is.

Eind 2016 was er in de Tweede Kamer een kritisch debat over het afschaffen van de fiscale monumentenaftrek en scholingsaftrek en het met een bezuiniging omzetten in een subsidieregeling. Na het debat maakte het Kabinet bekend het wetsvoorstel aan te houden. Je moet geen oude schoenen weggooien als je nog geen nieuwe hebt, daarom was de VVD erg blij met dat besluit. Het was wel jammer dat de bezuiniging toen alleen voor 2017 was gedekt. Daardoor hing de structurele bezuiniging nog als een zwaard van Damocles boven de vervolgdiscussie. Dit zorgde voor onzekerheid bij mensen die van de regeling gebruik maken. In de Voorjaarsnota van dit jaar is de structurele bezuiniging op de monumentenaftrek en scholingsaftrek inmiddels ook geschrapt. De VVD is blij dat de geplande structurele bezuiniging nu van de baan is. We hebben namelijk gezien dat de combinatie van bezuinigen en het nadenken over een nieuw systeem, bijvoorbeeld subsidie in plaats aftrek, wel heel moeilijk realiseerbaar is. De discussie over een nieuw systeem krijgt mogelijk nog wel een vervolg, maar dat is afhankelijk van een nieuw Kabinet.