Nieuwsbrief VVD Regio Noord

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries verzorgt regelmatig een bijdrage voor de maandelijke nieuwsbrief van de VVD Regio Noord. Dit keer, waarom een kandidaat uit het Noorden zo belangrijk is. Maakt het eigenlijk wat uit of je op Mark Rutte stemt of op een kandidaat uit je eigen provincie? Jazeker! Ik zal u een actueel voorbeeld geven waarom dat zo belangrijk is! Waddengebied: niet op slot zetten.


Waddengebied: niet op slot zetten
Naast woordvoerder belastingen en financiële sector ben ik ook woordvoerder Wadden. Dat is natuurlijk een ietwat vreemde eend in de bijt, maar is wel fantastisch om te doen. 
Het Waddengebied is een bijzonder en uniek natuurgebied: een werelderfgoed waar we trots op kunnen zijn. Maar het waddengebied is veel meer dan een natuurgebied. Het is een “thuis” voor de eilanders en voor de gasten een favoriete bestemming voor een zomervakantie of een korte break. Ondernemers moeten ook gewoon hun brood kunnen verdienen in het Waddengebied, bijvoorbeeld in het toerisme of in de visserij. Het unieke karakter van het gebied moet je koesteren, maar de VVD vindt het normaal dat de ontwikkeling van het gebied daardoor niet stilstaat of op slot komt te zitten.
Weten wat er leeft, dat is ook normaal. En het mooie van de VVD is dat de lijnen kort zijn. Er is veel contact tussen de VVD lokaal, provinciaal een landelijk. Op die manier hebben we bijvoorbeeld het initiatief kunnen nemen om maatwerk te leveren voor de Waddeneilanden in de Huisvestingswet. Door een VVD-amendement kunnen de Waddeneilanden in de toekomst mensen met een economische binding voorrang blijven geven bij huizen. Anders zouden eilanders geen huis meer kunnen kopen op de eilanden.
Bereikbaarheid is een ander cruciaal thema voor de Wadden. Daarom hebben Betty de Boer en ik ons met de lokale VVD’ers ingezet voor de vaargeul Ameland, waar de boot veel vertraging heeft. Ook zijn we samen opgetrokken voor het Westgat, dat van groot belang is voor de bereikbaarheid van de haven Lauwersoog.
Snapt u nu waarom het belangrijk is dat er genoeg kandidaten uit de regio in de Tweede Kamer komen? Zij maken die onmisbare verbinding met de regio. Genoeg reden dus om te knokken voor uw eigen kandidaat. Doet u mee?

Aukje de Vries #18
(kandidaat-) VVD Tweede Kamerlid